Istočna Srbija na putu ka EU

Regionalna razvojna agencija za razvoj istočne Srbije (RARIS) pokrenula je inicijativu „Istočna Srbija na putu ka EU” u aprilu 2015. godine. Ciljevi ove inicijative su: unapređenje razumevanje procesa EU integracija i time posredno priprema za samo članstvo u EU; šire mobilisanje regionalnih aktera, artikulisanje stavova i facilitiranje njihovog učešća u procesu pregovora; zastupanje ključnih interesa regiona u procesu pregovaranja kroz predstavljanje već formulisanih stavova kao i definisanje dodatnih stavova regiona o prioritetnim temama.

RARIS je formirao i proširio regionalnu EU platformu kao mehanizam formulisanja stavova, interesa i kritika lokalnih aktera vezanih za proces pridruživanja i interese regiona. U Regionalnoj EU platformi učestvuje više od 40 predstavnika OCD-a, profesionalnih udruženja, lokalnih razvojnih institucija, regionalne razvojne institucije, MSP sektora i njegovih asocijacija, lokalnih organa vlasti, medija, lokalnih obrazovnih institucija iz Borskog upravnog okruga i Zaječarskog upravnog okruga. Regionalna EU platforma je definisala dve ključne tematske oblasti za Istočnu Srbiju, koje su odabrane na bazi prioriteta Regionalne strategije razvoja Istočne Srbije, i to su: 1) Poljoprivreda i ruralni razvoj i 2) Životna sredina. Za svaku od ovih prioritetnih oblasti formirana je posebna radna grupa koja je uz pomoć konsultanata definisala preporuke Istočne Srbije u procesu pridruživanja.

 Izdvajamo: