Banatska platforma

Banatsku platformu za učešće lokalnih zajednica u pregovorima Srbije sa EU, kao neformalnu mrežu, formirale su organizacije civilnog društva (OCD) sa sedištem u regionu Banata (Južnobanatski, Srednjebanatski i Severnobanatski upravni okrug). Kroz ovaj mehanizam, OCD mogu da iskažu svoje stavove i potrebe, koji će se preneti centralnim pregovaračkim telima.

Za početak su izabrane teme iz pregovaračkih Poglavlja 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj), Poglavlja 12 (Bezbednost hrane) i Poglavlja 27 (Životna sredina), uz mogućnost izbora novih. Najvažniji način delovanja su tematski skupovi (okrugli stolovi), za lokalne predstavnike OCD, vlasti i ekonomskog sektora. „Banatskom platformom” koordinira Ekološki centar „Stanište” iz Vršca.

Svaka OCD sa sedištem u regionu Banata, koja to želi, može postati članica „Banatske platforme”. Platforma u ovom trenutku okuplja 20 organizacija.

Izdvajamo:

Kratka animacija “Pregovori Srbije i EU”
Zaštićena područja prirode u AP Vojvodini: Status zaštite i finansiranje u kontekstu evropskih integracija