Vojvođanska inicijativa za EU

Vojvođansku inicijativu za EU formirali su Centar za regionalizam, Novosadska novinarska škola, Zelena mreža Vojvodine, Asocijacija potrošača Srbije (APOS), Centar lokalne demokratije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Građanski fond Panonija i Pokret gorana Vojvodine. Cilj mreže je mobilizacija civilnog društva Vojvodine, profesionalnih i ekspertskih udruženja da aktivno učestvuju u institucionalnim procesima vezanim za pridruživanje Srbije EU i jasnije predstave interese i specifičnosti Vojvodine u pregovaračkom procesu u pregovaračkim poglavljima za koje je ona posebno zainteresovana, kao i da budu aktivni protagonisti u dijalogu sa institucijama i nosiocima vlasti APV kako bi se postojeće javne politike i prakse razvijale u punom interesu građana/građanki Vojvodine.

U okviru ove inicijative formirane su i radne grupe pa će tako radnu grupu za pregovaračko poglavlje 10, koja se tiče informacionog društva i medija, predvoditi Novosadska novinarska škola, a poglavlje 11, o poljoprivredi, predvodiće Zelena mreža Vojvodine. Radnu grupu za poglavlja 12 i 28, koja tretiraju problematiku zaštite potrošača i zdravlja, bezbednosti hrane i fitosanitarne politike predvodiće APOS, dok će radnu grupu za poglavlja 19, 20 i 22, na temu socijalne politike i zapošljavanja, preduzetništvo i industrijske politike predvoditi Centar lokalne demokratije. Radnu grupu za pravosuđe i osnovna ljudska prava, za pravdu, slobodu i sigurnost, odnosno za poglavlja 23 i 24, predvodiće Nezavisno društvo novinara Vojvodine, poglavlje 25 i 26 posvećeno nauci, istraživanju, obrazovanju i kulturi Građanski fond Panonija, a zaštitu životne sredine vodiće Pokret gorana Vojvodine. Centar za regionalizam biće odgovoran za rad sekretarijata Vojvođanske inicijative za EU.

Izdvajamo:

Zajednička izjava “Vojvođanska inicijativa za EU – partnerstvo civilnog i javnog sektora”