Počela realizacija IPA 2015
IPA II Vesti/članci/analize

Počela realizacija IPA 2015

13.07.2016.

Predstavnici Vlade Srbije i Evropske komisija juče su potpisali finansijski sporazum kojim se Srbiji iz instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za 2015. godinu, od ukupno 196,6 miliona evra, odobrava prvih 39,7 miliona evra.

Ministarka u Vladi Republike Srbije zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović najavila da će u narednom periodu biti potpisana još dva finansijska sporazuma, i to u iznosu od 80 miliona evra i 76,9 miliona evra.

Sporazum su potpisali Jadranka Joksimović, koja je i nacionalni IPA koordinator, i direktor u Generalnom direktoratu za susedsku politiku i pregovore o proširenju Ketrin Vent.

Sredstva su namenjena realizaciji projekata u oblastima reforme pravosuđa i unutrašnjih poslova, kao i projekata koji doprinose procesu pregovora i usklađivanja sa propisima EU. Iz programa će se, između ostalog, finansirati jačanje kapaciteta u borbi protiv organizovanog kriminala, pranja novca i terorizma, jačanje interne kontrole u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova u borbi protiv korupcije, uspostavljanje efikasnog sistema za hitne slučajeve, sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23 i unapređenje efikasnosti tužilaštava.

Izvor: Ministarstvo za evropske integracije