Podrška EU Srbiji: 80 miliona evra za unapređenje javne uprave
IPA II Vesti/članci/analize

Podrška EU Srbiji: 80 miliona evra za unapređenje javne uprave

04.12.2016.

Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johanes Han I predsedniko Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovali su  potpisivanju finansijskog Ugovora vrednog 80 miliona evra, namenjenog  podršci za temeljnu transformaciju srpske javne uprave.

Ugovor su u prostorijama EU info centra u Beogradu potpisale direktorka za Zapadni Balkan u Evropskoj komisiji Henoveva Ruis Kalavera i ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije u Vladi Srbije Jadranka Joksimović.

Evropski komesar Johanes Han je nakon potpisivanja Ugovora izjavio da Srbija nema alternative evropskom putu, dodavši da o jačanju veza Beograda i EU govori podatak da su dve trećine trgovinskih odnosa Srbije vezane za članice EU.

“Od 2007. godine je EU uložila dve milijarde u grantovima da bi se Srbija modernizovala. Bolji ekonomski rezultati i mogućnosti za zapošljavanje pokazuju da je to bio dobar doprinos. To ulaganje je u interesu EU”, rekao je Han.

“Srbija može da računa na Evropu i možemo da uzajamno računamo jedni na druge. Građani i Srbije i EU treba da vide prednosti saradnje”, izjavio je Han I naveo da je “to doprinos uklapanju državne administracije Srbije u evropske standarde. Administracija će biti dostupnija građanima i transparentnija”.

Evropski komesar je naveo da EU sa 27 miliona evra učestvuje u modernizaciji univerziteta i fakulteta u Srbiji. “Postoji odliv mozgova iz Srbije u druge delove Evrope. Naš cilj je da se u Srbiji unaprede fakulteti i univerziteti, naprave laboratorije, kako bi mladi ljudi imali bolje mogućnosti”, poručio je Han.

Premijer Srbije Aleksandar Vučić je naveo da potpisivanjem ovog Ugovora Srbija dobija 80 miliona evra na poklon od EU za reformu javne uprave i objasnio: “Tih 80 miliona evra ćete direktno da vidite na putevima, bolnicima i svemu onome što radimo u našoj zemlji. Bez efikasne javne uprave, bez toga da vi sebe promenite nećemo moći da imamo rezultate u budućnosti”, rekao je Vučić.

Premijer Vučić je dodao da ti rezultati moraju da budu održivi, a da bez efikasne javne uprave neće biti rezultata kao i da gradjani moraju javnu upravu da osete kao svoj servis.

On je posle potpisivanja ugovora rekao da je reč je o ogromnom novcu koji će Srbija iskoristiti na najbolji mogući način, a kako je dodao, da bi rezultati bili održivi mi moramo sebe da menjamo.

Premijer Srbije zahvalio je EU i njenim poreskim obveznicima toj pomoći i ukazao da “mi dve trećine trgovine imamo sa EU, 20 odsto sa regionom, sve nam zavisi od Evrope. Nije fer da tražimo novac i nismo u stanju da kažemo hvala, jer tih 80 miliona evra izdvojili su građani Unije da bismo ih mi utrošili na najbolji način”.
Vučić je rekao da je bez obzira na probleme koji postoje u EU Srbija trasirala svoj put i da je ona pouzdan i lojalan partner EU koja može da računa na Srbiju.

Osamdeset miliona evra predstavlja jedan od najvećih ugovora između Srbije i EU. Ovo je bespovratna pomoć EU, preko koje će 70 miliona evra ići direktno u budžet Srbije u nekoliko tranši u periodu od tri godine, dok se 10 miliona evra odvaja za podršku realizaciji Ugovora o sektorskoj reformi.

EU ulaže ova sredstva u sveobuhvatnu reformu javne uprave koju Srbija preduzima da bi se osigurale bolje i brže javne usluge za sve srpske građane i firme, za organizovaniju i delotvorniju javnu upravu, za povećanu transparentnost javnih resursa i uključivanje građana u kreiranje politike.

Zahvaljujući tome srpska javna uprava će biti bolje opremljena da odgovori na izazove sveobuhvatnih reformi, fiskalne konsolidacije i evropskih integracija.

Reforma javne uprave je jedan od tri stuba procesa pristupanja EU, uz vladavinu prava i ekonomsko upravljanje.

Ovaj Finansijski ugovor je prvi Ugovor o sektorskoj reformi za Srbiju, a finansira se iz fondova Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2015 Evropske unije. Sredstva će biti obezbeđena kao direktna podrška budžetu za sufinansiranje nacionalnih planova sektorske reforme za postizanje održivih rezultata.

Sektorska budžetska podrška (SBS) je važan instrument razvojne saradnje EU koji uključuje dijalog, finansijske transfere nacionalnom trezoru zemlje korisnika, procenu učinka i razvoj kapaciteta, zasnovan na partnerstvu i zajedničkoj odgovornosti. Finansijskim sredstvima će se upravljati kroz upotrebu nacionalnih sistema za upravljanje javnim finansijama. Direktan SBS obezbeđuje način usklađivanja sa politikom, prioritetima i ciljevima zemalja korisnika, kroz sufinansiranje nacionalnih strategija za razvoj i promovisanje stabilnih i transparentnih javnih finansija.

Ugovor pokriva dve ključne reforme: javnu upravu i upravljanje javnim finansijama. Fokusira se na depolitizaciju državne službe i politiku upravljanja ljudskim resursima zasnovanog na zaslugama, restrukturiranje javne uprave, uključivanje civilnog društva u kreiranje politike, poboljšanje službi za unapređenje poslovnog okruženja i bolju pripremu nacionalnog budžeta, pogotovo uključivanje budžeta državnih preduzeća.

Izvor: Delegacija EU u Republici Srbiji