Održan sastanak zajedničkog odbora EU - Srbija za praćenje IPA
IPA II Vesti/članci/analize

Održan sastanak zajedničkog odbora EU - Srbija za praćenje IPA

21.02.2017.

Sastanku Zajedničkog odbora EU - Srbija za praćenje IPA, koji je danas održan u Palati Srbija, kopredsedavale su Jadranka Joksimović, ministar zadužen za evropske integracije i Henoveva Ruis Kalavera, direktorka za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za susedstvo i politiku proširenja Evropske komisije.

Sastanak je bio posvećen realizaciji postojećih projekata koje finansira EU, kao i pripremama za buduću finansijsku pomoć EU. Istaknuta je važnost nacionalnih sektorskih politika i strategija koje podupiru efikasno korišćenje pomoći Evropske unije, Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata i Nacionalnog odbora za investicije, kao primera dobre prakse u regionu.

Ministar zadužen za evropske integracije i nacionalni IPA koordinator, naglasila je da je mnogo toga je urađeno u procesu programiranja i sprovođenja IPA programa, ali da je važno ukazati i  na izazove koji se javljaju u njihovoj realizaciji, kao i na rešenost Republike Srbije da u potpunosti sarađuje sa partnerima sa ciljem kvalitetnog i efikasnog upravljanja IPA fondovima.

„U tom kontekstu, Odbor za praćenje IPA, došao je do vrlo konkretnih i operativnih zaključaka koji će pomoći da se rezultati postižu na efikasniji način“, istakla je ministar Joksimović.

Direktorka Evropske komisije Henoveva Ruis Kalavera je istakla da Srbija čvrsto stoji na svom putu ka Evropskoj uniji. „Efikasno korišćenje fondova EU je od ključne važnosti kako bi građani Srbije mogli da imaju realne koristi od reformi i pre i posle pristupanja. Zajednički je zadatak Srbije i EU da to i ostvare“, rekla je Kalavera.

Učesnici  sastanka su naglasili potrebu za daljim jačanjem domaćih institucija koje upravljaju finansijskom pomoći EU, kao i važnost da se zadrže obučeni državni službenici koji rade na ovim poslovima. Podržani su napori Ministarstva finansija da se ubrzaju realizacija pomoći EU i pripreme za IPARD program (Instrument za pretpristupnu pomoć za ruralni razvoj), koji će pomoći poljoprivrednicima i stimulisati ruralni razvoj. 

Odbor je pozvao sve nadležne institucije da prevaziđu zastoje u realizaciji investicionih projekata lokalnih samouprava koji se odnose na otpad i otpadne vode, kako bi u budućnosti mogli dobro da se iskoriste veći fondovi za ekološke projekte.

Odbor je naglasio i značaj programa prekogranične saradnje i pozdravio započinjanje programa sa Bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom.

Odbor za praćenje IPA sastaje se jednom godišnje kako bi pratio sprovođenje finansijske pomoći Srbiji i realizaciju projekata u okviru IPA - glavnog finansijskog instrumenta Evropske unije za pomoć Srbiji. U okviru IPA, Srbija bi trebalo da dobije sumu od 1,5 milijardi evra u periodu od 2014. do 2020. godine.

 EU je ubedljivo najveći donator u Srbiji i u proteklih 16 godina je donirala više od tri milijarde evra bespovratnih sredstava u okviru IPA i drugih finansijskih instrumenata za najrazličitije oblasti, od ekonomskog i socijalnog razvoja, preko obrazovanja, životne sredine, inovacija i preduzetništva, i poljoprivrede, do vladavine prava i reforme javne uprave.

Izvor: Ministarstvo za evropske integracije