Mesečni bilten o procesu pregovora o pristupanju Srbije EU

Mesečni elektronski bilten o procesu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji rezultat je rada Beogradske otvorene škole u okviru inicijative „Progovori o pregovorima“. Pokretanjem mesečnog biltena  želimo da doprinesemo informisanju javnosti o procesu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Bilten prati proces pregovora o pristupanju Srbije EU, prenosi vesti, članke, analize i razgovore sa ličnostima i akterima značajnim za ceo proces, objavljuje agendu dešavanja u odnosima Srbije i EU i predstavlja pregovaračka poglavlja. Bilten se objavljuje jednom mesečno na srpskom jeziku.


Ukoliko želite da redovno dobijate bilten „Progovori o pregovorima“ prijavite se OVDE.

Bilten, Progovori o pregovorima, broj 107/2024.

Bilten, Progovori o pregovorima, broj 106/2024.

Bilten, Progovori o pregovorima, broj 105/2024.

Bilten, Progovori o pregovorima, broj 104/2024.

Bilten, Progovori o pregovorima, broj 103/2023.

Bilten, Progovori o pregovorima, broj 102/2023.

Bilten, Progovori o pregovorima, broj 101/2023.

Bilten, Progovori o pregovorima, broj 100/2023.

Bilten, Progovori o pregovorima, broj 99/2023.

Bilten, Progovori o pregovorima, broj 98/2023.

Bilten, Progovori o pregovorima, broj 97/2023.

Bilten, Progovori o pregovorima, broj 96/2023.

Bilten, Progovori o pregovorima, broj 95/2023.

Bilten, Progovori o pregovorima, broj 94/2023.

Bilten, Progovori o pregovorima, broj 93/2023.

Bilten, Progovori o pregovorima, broj 92/2023.

Bilten, Progovori o pregovorima, broj 91/2022.

Bilten, Progovori o pregovorima, broj 90/2022.

Bilten, Progovori o pregovorima, broj 89/2022.

Bilten, Progovori o pregovorima, broj 88/2022.

Bilten, Progovori o pregovorima, broj 87/2022.

Bilten, Progovori o pregovorima, broj 86/2022.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 85/2022.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 84/2022.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 83/2022.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 82/2022.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 80-81/2022.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 79/2021.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 78/2021.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 77/2021.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 76/2021.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 74-75/2021.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 73/2021

Bilten Progovori o pregovorima, broj 72/2021.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 70-71/2021.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 69/2021.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 68/2021.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 66-67/2020.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 65/2020.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 64/2020.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 62/63/2020.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 61/2020.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 60/2020.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 59/2020.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 57-58/2020.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 56/2020.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 55/2020.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 54/2019.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 53/2019.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 52/2019.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 51/2019.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 50/2019.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 49/2019.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 48/2019.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 47/2019.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 46/2019.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 44 i 45/2019.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 43/2018.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 42/2018.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 40 i 41/2018.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 39/2018.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 38/2018.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 37/2018.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 36/2018.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 35/2018.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 34/2018.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 33/2018.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 32/2017.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 30 i 31/2017.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 29/2017.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 27 i 28/2017.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 26/2017.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 25/2017.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 24/2016. / Newsletter on Serbia’s EU Accession Negotiations, Issues No XXIV / 2016

Bilten Progovori o pregovorima, broj 23/2016. / Newsletter on Serbia’s EU Accession Negotiations, Issues No XXIII / 2016

Bilten Progovori o pregovorima, broj 22/2016. / Newsletter on Serbia’s EU Accession Negotiations, Issues No XXII / 2016

Bilten Progovori o pregovorima, broj 20 i 21/2016. / Newsletter on Serbia’s EU Accession Negotiations, Issues No XX and XXI / 2016

Bilten Progovori o pregovorima, broj 19/2016. / Newsletter on Serbia’s EU Accession Negotiations, Issues No XIX / 2016

Bilten Progovori o pregovorima, broj 18/2016. / Newsletter on Serbia’s EU Accession Negotiations, Issues No XVIII / 2016

Bilten Progovori o pregovorima, broj 16 i 17/2016. / Newsletter on Serbia’s EU Accession Negotiations, Issues No XVI and XVII / 2016

Bilten Progovori o pregovorima, broj 15/2016. / Newsletter on Serbia’s EU Accession Negotiations, Issues No XV / 2016

Bilten Progovori o pregovorima, broj 14/2016. / Newsletter on Serbia’s EU Accession Negotiations, Issues No XIV / 2016

Bilten Progovori o pregovorima, broj 13/2016. / Newsletter on Serbia’s EU Accession Negotiations, Issues No XIII / 2016

Bilten Progovori o pregovorima, broj 12/2015. / Newsletter on Serbia’s EU Accession Negotiations, Issues No XII / 2015

Bilten Progovori o pregovorima, broj 10 i 11/2015. / Newsletter on Serbia’s EU Accession Negotiations, Issues No X and XI / 2015

Bilten Progovori o pregovorima, broj 9/2015.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 8/2015.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 7/2015.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 6/2015.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 5/2015.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 4/2015.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 3/2015.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 2/2015.

Bilten Progovori o pregovorima, broj 1/2015.