Poglavlje 21 - Trans-evropske mreže


Uspostavljanje i razvijanje transevropskih mreža predviđeno je Ugovorom o Evropskoj zajednici. Primenom pravne tekovine 21. poglavlja, Evropska unija obezbeđuje finansijsku pomoć na planu izgradnje trans-evropskih saobraćajnih, energetskih i telekomunikacijskih mreža u cilju ostvarivanja veće sigurnosti u pogledu snabdevanja energijom, kao i u domenu saobraćaja i telekomunikacija. Trans-evropske mreže uključuju:

- Trans-evropsku transportnu mrežu (TEN-T), koja pokriva drumski i intermodalni transport, plovne puteve i pomorske luke, kao i mrežu evropskih brzih železnica;
- Trans-evropsku energetsku mrežu (TEN-E), koja pokriva sektor električne energije i gasa; 
- Trans-evropsku telekomunikacijsku mrežu (eTEN), koja pokriva telekomunikacijske mreže uspostavljene kao uslužne delatnosti.

Cilj uspostavljanja i razvoja trans-evropskih mreža i unapređenja odgovarajuće povezanosti i interoperabilnosti nacionalnih mreža jeste da se u potpunosti iskoristi unutrašnje tržište i doprinese ekonomskom rastu i stvaranju radnih mesta u Evropskoj uniji. Bez moderne infrastrukture koja bi povezala različite regionalne i nacionalne mreže nije moguće uspostaviti slobodan protok roba, usluga, kapitala i radnika, a to je ujedno važan element za ostvarivanje ekonomske i socijalne kohezije Unije.

Trans-evropska transportna mreža
Trans-evropska transportna mreža doprinosi održivom i multimodalnom razvoju transporta i uklanjanju uskih grla. U ovom smislu, transportne mreže igraju značajnu ulogu u obezbeđivanju održive mobilnosti, kombinujući evropsku konkurenciju sa staranjem o svojim građanima, a u isto vreme obezbjeđuju prevoz robe i putnika u Evropi. Plan Evropske komisije vezan za saobraćajnu infrastrukturu je modernizacija postojećih prometnih pravaca za sve vrste saobraćaja i gradnja novih u saobraćajno slabije povezanim regijama.
Trans-evropska energetska mreža
Tokom prethodnih 30 godina čitav svet, a naročito Evropska unija, uspeli su da značajno umanje potrošnju energije po jedinici nacionalnog proizvoda i da smanje potrebnu količinu energije za ostvarenje visokog nivoa indeksa ljudskog razvoja. Shodno tome, za postizanje visokog nivoa indeksa ljudskog razvoja (preko 0.9) danas je potrebno skoro upola manje energije nego pre 30 godina. Ovo je posledica naprednog državnog upravljanja i primene najmodernijih energetskih tehnologija. Imajući u vidu da se energetske tehnologije u prethodne tri decenije ipak nisu menjale tom brzinom kojom je poboljšavana efikasnost upotrebe energije, prepoznatljiv je dominantan uticaj poboljšanog upravljanja u ovoj oblasti. Razvoj liberalizacije energetskih tržišta, napredna regulacija, napredna zaštita životne sredine, i poboljšano korišćenje raspoloživih kapaciteta doveli su zajedno do znatno efikasnije upotrebe energije. 
Trans-evropska telekomunikacijska mreža
Trans-evropske telekomunikacijske mreže se odnose uglavnom na razvoj mreža i distribuciju povezanih usluga u okviru određenog programa zajednice. Ovim se daje potpora širenju upotrebe visokih tehnologija u svim segmentima društvenog i privrednog funkcionisanja, a s ciljem podsticanja ekonomskog rasta, zapošljavanja i socijalne kohezije.

Tok pregovora u poglavlju
Pregovaračka grupa
Dokumenta
Vesti/Članci/Analize