Poglavlje 31 - Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika

Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika temelje se na pravnim aktima, uključujući pravno obavezujuće međunarodne sporazume, te na političkim dokumentima. Pravnu tekovinu sačinjavaju političke deklaracije, aktivnosti i sporazumi. Države članice moraju biti u mogućnosti sprovoditi politički dijalog unutar okvira CFSP-a (Common Foreign and Security Policy), uskladiti se s izjavama EU i učestvovati u aktivnostima EU iz ove oblasti. Pravna tekovina za poglavlje 31 može se podeliti u dve klasifikacije: Evropska politička saradnja i Zajednička spoljna i bezbednosna politika (ZSBP).


ZSBP je organizovana i dogovorena spoljna politika EU koja se odnosi na bezbednost i odbranu. Bavi se određenim delom spoljnih odnosa EU, u čijem domenu se uglavnom uključuju trgovinska i komercijalna politika, ali i druge oblasti, kao što su obezbeđivanje novčanih sredstava za treće zemlje, i ostalo. Spoljnom politikom predsedava i predstavlja je Visoki predstavnik EU Ketrin Ešton (Catherine Ashton).
Zajednička bezbednosna i odbrambena politika (ZBOP) je glavni element ZSBP EU, i pokriva oblasti odbrane i vojnog aspekta. ZBOP je u nadležnosti Evropskog saveta, ali, takođe, i VP EU K. Ešton koja na Savetu za spoljne poslove, kojim predsedava, priprema odluke koje će kasnije biti predložene Savetu. Evropska unija učestvuje u misijama i operacijama u celom svetu. One su podeljene na civilne i vojne misije.


U okviru ove oblasti obrađuju se pitanja odnosa države kandidata sa Evropskom unijom i njenim institucijama. Obrađuje se takođe pitanje zajedničkih tela drževe kandidata i EU, kao i pristupanje deklaracijama i konvencijama EU. U ovoj oblasti obrađuje se pitanje saradnje države kandidata sa Međunarodnim organizacijama, pri čemu primat ima saradnja sa Ujedinjenim nacijama i Savetom Evrope.

Tok pregovora u poglavlju
Pregovaračka grupa
Dokumenta
Vesti/Članci/Analize