Poglavlje 6 - Pravo privrednih društava

U okviru ovog poglavlja razmatraju se pitanja u vezi sa osnivanjem i obavljanjem delatnosti privrednih društava u državama članicama EU. Ovo poglavlje obuhvata dva dela: pravo privrednih društava u užem smislu i računovodstvo i reviziju. Pravo privrednih društava u užem smislu odnosi se na: pravila o osnivanju, registraciji, obavljanju delatnosti, domaćem i prekograničnom spajanju i podeli privrednih društava. Oblast računovodstva i revizije uključuje uspostavljanje pravila o: uspostavljanju sistema provere kvaliteta rada revizorske struke, efikasnog sistema javnog nadzora, kao i sistema objavljivanja godišnjih finansijskih izveštaja.

U oblasti finansijskog izveštavanja, pravne tekovine EU utvrđuju pravila za predstavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, uključujući pojednostavljena pravila za mala i srednja preduzeća. Posebna računovodstvena pravila primenjuju se u oblasti bankarstva i osiguranja. Primena međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS – International Accounting Standards) obavezna je za određena tela od javnog značaja. Osim toga, pravne tekovine EU uspostavljaju pravila za odobravanje, profesionalni integritet i nezavisnost revizora imenovanih na osnovu zakona.

Koja je korist za Srbiju?

  • Poboljšani uslovi poslovanja
  • Jednak tretman na tržištu EU
  • Pojednostavljene procedure
  • Novi oblici privrednih subjekata

Usklađivanjem zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u oblasti prava privrednih društava se, između ostalog, stvaraju poslovni uslovi koji će domaćim privrednim subjektima omogućiti konkurentnost i jednak tretman na tržištu Evropske unije. Istovremeno, na ovaj način se dodatno potvrđuje pravna sigurnost, koja je neophodan preduslov za uspešno poslovanje i investicije. Usklađivanjem zakonodavstva na području prava privrednih društava usvojiće se novi propisi, koji će privrednim društvima omogućavati brži ulazak na tržište i izlazak iz njega, stvoriti zakonodavni okvir na području računovodstva i revizije za uspostavljanje sistema javnog nadzora revizije. Danom pristupanja Srbije EU biće uvedena i dva nova oblika privrednih društava – evropsko akcionarsko društvo i evropsko ekonomsko interesno udruženje koja već postoje u državama članicama Unije. Uvođenje novih oblika privrednih društava će omogućiti svim privrednim subjektima ostvarivanje prednosti koje ta dva nadnacionalna oblika društva omogućuju prilikom prekograničnog ekonomskog delovanje. (Brošura „Pregovaračka poglavlja – 35 koraka ka EU”, EU info-centar i Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU)

Saznaj više:
Evropska komisija – Generalni direktorat za finansijsku stabilnost, finansijske usluge i tržište kapitala (DG FISMA)

Tok pregovora u poglavlju
Pregovaračka grupa
Dokumenta
Vesti/Članci/Analize