Odblokiran sporazum sa EU: Nova šansa za BiH
Arhiva: Važno je

Odblokiran sporazum sa EU: Nova šansa za BiH

21.04.2015.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je 2008. godine potpisan između BiH i EU, “odblokiran” je u Luksemburgu, na zasjedanju Vijeća EU za opšte poslove. Procjenjuje se da ćekonačno stupiti na snagu u junu 2015. Za podnošenje aplikacije za članstvo, potrebno je ispuniti uslove koje su bh. političari preuzeli, na pripremi i provođenju socio-ekonomskih reformi, što je bio ključni razlog za aktivaciju SSP-a.

Sporazum nije stupio na snagu zbog toga što BiH nije provela presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu “ Sejdić-Finci” kao i druge ključne refoeme.

U martu mjesecu 2015. Vijeće Evropske unije na svom redovnom zasjedanju usvojilo je zaključak kako je BiH ispunila uslove i da može početi proces aktiviranja Sporazma o stabilizaciji i priduživanju. Ova odluka je uslijedila nakon pismenog obavezivanja i usvajanja političke Izjave – od Predsjedništva, lidera 14 političkih partija do Parlamenta BiH, da će proces integrisanja biti ubrzan i reforme provedene, odnosno da se došlo do prvog, obećavajućeg poteza bh. vlasti.

Stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, očekuje se početkom juna, čemu će prethoditi objava u Službenom glasniku EU.

Pred BiH je sada ogroman posao na provođenju ekonomskih i socijalnih reformi, što je ključni dio tzv. novog pristupa Unije prema BiH, koja je politička pitanja i promjene Ustava privremeno stavila u drugi plan, nadajući se da će poboljšanje privredne situacije i socijalnog položaja bh. građana biti dobar temelj za politička pitanja.

Aktiviranjem Sporazuma, otvara se put BiH za podnošenje zahtjeva za članstvo u EU.

Ali, do tada, pred bh. političarma stoji značajan i veliki posao na provođenju ključnih reformi kako bi ova zemlja konačno bila vraćena na put evropskih integracija, gdje bilježi veliki zaostatak za regoinom. Pored ostalog, treba utvrditi efikasan mehanizam kkoordinacije među različitim nivoima vlasti u provođenju obaveza iz Sporazuma i posebno u preuzimanju pravne stečevine, što zvaničnici EU jednostavno objašnjavaju kao potrebu da “BiH govori jednim glasom”.

Šta će BiH dobiti aktiviranjem Sporazuma o stabilizaciji ipridruživanju?

“BiH će imati koristi, prije svega jer će napredovati u procesu evropskih integracija ali će imati i dugoročnu korist, stavljajući se u mnogo bolje, pozitivnije i kredibilnije svjetlo nego do sada. To će stvoriti drugačiju klimu jer bi i razni stručnjaci, ali i zvaničnici EU u Briselu, sada mogli gledati drugim očima na BiH, koja je uglavnom bila neka crna ovca ili crna rupa. Odavde su uglavnom išle vijesti o blokadi, o nemogućnosti postizanja dogovora, o neispunjavanju uslova…Sada će, očekujem, biti mnogo više naklonosti prema BiH, koja je do sada izazivala umor, zbog neispunjenih obećanja, kod zvaničnika EU”, komentariše ekonomski analitičar Erol Mujanović.

Aktivacija Sporazuma znači otvaranje evropskog puta za BiH, što će zavisiti od napretka u provođenju reformi u narednim mjesecima, poručuju iz EU.

Kao prioritete izdvajaju reforme u zdravstvu, obrazovanju te reforme u socijalnom sektoru, uspostavljanje funkcionalne tržišne ekonomije, uspostavljanje pravne države, te jačanje administrativnih kapaciteta kako bi se osnažila efikasnost institucija na svim nivoima.

BiH će tako dobiti novu šansu, a sve ostalo je do njenih političara i učesnika u organima vlasti na svim nivoima.

Izvor: Radio Slobodna Evropa