EULEX Kosovo*: mandat produžen, budžet odobren
Arhiva: Važno je

EULEX Kosovo*: mandat produžen, budžet odobren

15.06.2016.

Evropski savet je 14. juna produžio mandat misije vladavine prava EU na Kosovu (EULEX) do 14. juna 2018. Na istoj sednici Saveta je odobren i kombinovani budžet misije u isnosu od 63,6 miliona evra za period od 15. juna 2016. do 14. decembra 2016. za operacije na Kosovu, odnosno do 14. juna 2017. za rad specijalnih komora i specijalnog tužioca.

Odobreni budžet će pokriti troškove misije za sprovođenje njenog mandata u iznosu od 34,5 miliona evra. Ostatak, odnosno 29,1 milion evra će biti usmeren na podršku radu specijalnih komora i specijalnog tužioca.

Osnovni cilj civilne misije EULEX Kosovo je pružanje pomoći i podrške vlastima Kosova u oblasti vladavine prava, konkretno organima policije, pravosuđa i carine.

Misija EULEX Kosovo je pokrenuta 2008. sa sedištem u Prištini na Kosovu.

*Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Izvor: Delegacija EU u Srbiji