EU bira novog ombudsmana
Arhiva: Važno je

EU bira novog ombudsmana

04.12.2019.

Poslanici nadležnog odbora Evropskog parlamenta 3. decembra će saslušati pet kandidata za novog ombudsmana EU, među kojima je i aktuelna zaštitnica građana.

Da bi se kvalifikovao za nominaciju, svaki kandidat je morao da pokaže potrebno iskustvo i dobije podršku najmanje 40 evroposlanika iz najmanje dve članice EU.

Na javnom slušanju u Odboru EP za predstavke zakazanom za 3. decembar kandidati će predstaviti svoje prioritete.

U trci je pet kandidata - Đuzepe Fortunato (Giuseppe Fortunato), sadašnji ombudsman italijanske regije Kampanja, Julija Lafrank (Julia Laffranque), estonska sutkinja u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, Letonac Nils Muižnieks, bivši evrokomesar za ljudska prava, sadašnja ombudsmanka EU i bivša novinarka, Irkinja Emili O'Rejli (Emily O'Reilly) i bivša švedska evroposlanica Sesilija Vikstrem (Cecilia Wikström).

Očekuje se da Evropski parlament izabere novog ombudsmana tajnim glasanjem na plenarnoj sednici u Strazburu kasnije u decembru.

Evropski ombudsman istražuje žalbe građana, rezidenata EU i organizacija sa sedištem u EU koje se odnose na slabosti administracije EU institucija ili drugih EU tela. Reč je žalbama zbog nepoštenog ponašanja, diskriminacije, nepotrebnog kašnjenja ili nekorektnih procedura.

Služba ombudsmana takođe pokreće istrage na sopstvenu inicijativu. To je nepristrasno telo koje ne prima naredbe od vlada ili drugih organizacija.

Svake godine ombudsman podnosi izveštaj EP o ishodima istraga koje je pokrenuo.

Ombudsman se bira na početku mandata EP. Sadašnja zaštitnica građana EU Emili O'Rejli izabrana je u julu 2013. i zatim ponovo u decembru 2014. na petogodišnji mandat.

Cilj institucije ombudsmana, uspostavljene Mastrihtskim ugovorom 1992, jeste da unapredi zaštitu građana u vezi sa slučajevima lošeg upravljanja od strane institucija, tela, službi ili agencija EU i na taj način poboljša otvorenost i demokratsku odgovornost u odlučivanju i administraciji institucija EU.

EP navodi da u nekim slučajevima ombudsman može da reši problem građana jednostavno, tako što će informisati instituciju koju treba. Ako je potrebno više, on ulaže napore da se problem reši a, ako taj pokušaj propadne, može da da preporuke instituciji. Ukoliko to ne bude prihvaćeno, ombudsman može da uradi specijalni izveštaj za EP koji zatim mora da preduzme odgovarajuće mere.

Izvor: EURACTIV.rs