Arhiva: Vesti

Evropski parlament poziva na akciju protiv erozije evropskih vrednosti u zemljama članicama Evropske unije

Evropski parlament poziva na akciju protiv erozije evropskih vrednosti u zemljama članicama Evropske unije

 foto: wirestock on Freepik 

 U sredu su poslanici Evropskog parlamenta upozorili na nazadovanje u demokratiji u mnogim zemljama članicama i kritikovali neaktivnost Komisije u zaštiti vrednosti EU.

U svom ocenjivanju Izveštaja o vladavini prava Evropske komisije za 2023. godinu, koji je podržan od strane Odbora za građanske slobode u januaru, Parlament primećuje nekoliko konkretnih pozitivnih razvoja, uključujući napore nove poljske vlade u jačanju vladavine prava i slobode medija. Ipak, ističu se i uporne pretnje demokratiji, vladavini prava i osnovnim pravima, kao i specifični problemi ili incidenti u nekoliko članica EU.

Tekst je usvojen sa 374 glasa za, 113 protiv i 45 uzdržanih, nakon rasprave na plenarnoj sednici u sredu popodne.

Problemi sa pravdom, korupcijom i medijskim slobodama

Parlament primećuje razlike među državama članicama u pogledu nezavisnosti pravosuđa, posebno u pogledu imenovanja sudija na visokom nivou, uključujući i Mađarsku. Poslanici Evropskog parlamenta zabrinuti su zbog predloženih promena u institucijama i medijskom okruženju Slovačke, kao i zbog predloženog zakona o amnestiji u Španiji. Korupcija ostaje značajna zabrinutost za Parlament, koji ponovo osuđuje prijavljene sistemske diskriminatorne, netransparentne i nepoštene prakse prema kompanijama u određenim sektorima u Mađarskoj i korišćenje fondova EU za bogaćenje političkih saveznika vlade zemlje, dok prepreke za uzbunjivače i dalje postoje.

Poslanici Evropskog parlamenta žele da se ukine državljanstvo kroz investicione šeme kao što je ona na Malti i skreću pažnju na pranje novca – prekogranično pitanje koje je suštinski povezano sa korupcijom. Nezavisnost nadzornih organa je takođe ugrožena, tvrde, kao što je slučaj sa postupanjem Grčke u vezi sa aferom špijunaže, dok još uvek treba raditi na zaštiti novinara od pravnih tužbi (SLAPP) sa ciljem ućutkivanja i drugih pretnji.

Smanjenje civilnog društva i pretnje ugroženim grupama

Civilno društvo se suočava sa izazovima u mnogim zemljama, uključujući i Slovačku gde su najavljeni planovi za ograničavanje rada nevladinih organizacija i stigmatizaciju organizacija koje primaju strana sredstva. Poslanici Evropskog parlamenta žale zbog upotrebe prekomerne sile i diskriminatorskog postupanja policije, kao i nesrazmerne upotrebe sile protiv demonstranata, posebno pominjući masovna zatvaranja u Francuskoj i ubistvo troje mladih Roma u Grčkoj. Parlament kaže da povlačenje prava i podrivanje prava manjina utiču na verske manjine, LGBTIQ osobe, žene, izbeglice i migrante.

Poslanici Evropskog parlamenta još jednom naglašavaju da nadgledanje od strane Komisije nije dovoljno i da bi trebalo da se razvije tako da uključi konkretne mere sprovođenja, osuđujući ponekad "otvoreno i nepostiđeno nepoštovanje" nekoliko država članica sa pravom EU.

Citat

Izvestilac Sofija Intfeld je prokomentarisala tokom konferencije za štampu koja je prethodila glasanju: "Izveštaj Komisije o vladavini prava treba da tretira svaku državu članicu jednako i objektivno. Ne sme se dozvoliti da politički pritisak vlada utiče na to, jer Evropljani imaju pravo da znaju kako vladavina prava napreduje u njihovoj zemlji – gde god da žive." 

Izvor: Evropski parlament

 

Najnovije