Skining poglavlja 32 u Briselu
Arhiva: Vesti

Skining poglavlja 32 u Briselu

26.11.2013.

Beograd -- Sastanak Bilateralnog skrininga za Pregovaračko poglavlje 32 - Finansijski nadzor biće danas održan u Briselu. Na sastanku će biti reči o tome koliko su propisi Srbije u toj oblasti usklađeni sa onima u Evropskoj uniji.

Skrining, odnosno analitički pregled i ocenu uskladjenosti nacionalnog zakonodavstva Srbije sa zakonodavstvom EU čine dve vrste sastanaka - eksplanatorni i bilateralni.

Posle održanih eksplanatornih sastanaka danas će biti održan prvi bilateralni sastanak za oblast finansijskog nadzora. Delegaciju Vlade Srbije predvodi državni sekretar u Ministarstvu finansija Nikola Ćorsović.

Na sastanku će biti predstavljen analitički prikaz stepena uskladjenosti propisa Srbije sa pravnim tekovinama EU koje je Evropska komisija predstavila na eksplanatornom skriningu. Učesnici skupa će se posebno osvrnuti na stanje u sprovodjenju i primeni propisa, planove za naredne korake u preuzimanju pravnih tekovina EU, kao i okvirne rokove za realizaciju planiranih aktivnosti u oblasti finansijskog nadzora.

Posle sastanaka eksplanatornog i bilateralnog skrininga, Evropska komisija sastavlja Izveštaj o skriningu kojim se daje ocena spremnosti države kandidata za otvaranje datog pregovaračkog poglavlja, pa je moguće da se pregovori odmah otvore ili da se postave merila koje je potrebno prethodno ispuniti kako bi se poglavlje otvorilo.

Na osnovu tog izveštaja, odluku o otvaranju pojedinih poglavlja donose države članice Saveta EU. Osim predstavnika iz Ministarstva finansija, delegaciju čine i šef Pregovaračkog tima za vodjenje pregovora o pristupanju Srbije EU i Tanja Miščević, predstavnici Državne revizorske institucije, Narodne banke Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde i državne uprave, Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU i Kancelarije za evropske integracije.

(Preuzeto sa B92)