Inovacije u centru nove farmaceutske strategije EU
Arhiva: Vesti

Inovacije u centru nove farmaceutske strategije EU

U središte nove farmaceutske strategije EU, koja će biti predstavljena 25. novembra, postavljeni su pristupačnost, dostupnost i održivost lekova. Taj dokument, koji stiže u vreme pandemije kovida-19, treba da bude osnova za budućnost evropskog zdravstvenog sektora.

Cilj nove strategije je da se pacijentu unapredi i ubrza pristup bezbednim i pristupačnim lekovima i istovremeno podrže inovacije u farmaceutskoj industriji EU.

Evropska komesarka za zdravstvo Stela Kirijakides ranije je novu strategiju opisala kao "kamen temeljac" zdravstvene politike u narednih pet godina.

Ta strategija smatra se ključnom za Komisijinu viziju snažne zdravstvene unije, što je istakla predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen jesenas u svom prvom govoru o stanju Unije.

Nova strategija će uskladiti novopredloženi program EU4Helt (EU4Health) sa evropskim programom za istraživanja i inovacije Horajzon (Horizon) i takođe doprineti evropskom planu za borbu protiv raka, preneo je 24. novembra EURACTIV.com.

Pacijent na prvom mestu

U prvom delu strategije naglašava se da "prioriteti istraživanja treba da budu u skladu sa potrebama pacijenata i zdravstvenog sistema".

Zato, kako se navodi, ceo sistem farmaceutskih podsticaja EU treba da bude preorijentisan da stimuliše inovacije u oblasti nezadovoljenih medicinskih potreba, poput lekova za neurodegenerativne i retke bolest, kao i kancera kod dece.

Kao primer nezadovoljenih medicinskih potreba u dokumentu se pominje i antimikrobna rezistencija (AMR), odnosno otpornost mikroorganizama na lekove, koja lekarima otežava lečenje infektivnih bolesti i obavljanje rutinskih hirurškh zahvata.

Evropska komisija će do 2022. istražiti nove vrste podsticaja za inovativne antimikrobne lekove, kao i mere za ograničavanje i optimizovanje upotrebe tih lekova.

Pregled sistema podsticaja uključiće razmatranje tržišne konkurencije kako bi se unapredio pristup generičkim i biosličnim lekovima.

Zahvaljujući generičkim i biosličnim lekovima veliki broj pacijenata dobija pristupačan tretman a za zdravstveni sektor to znači potencijalnu uštedu, navodi se u dokumentu.

Kada je reč o pristupačnosti lekova, u strategiji se navodi da je odluka o ceni i nadoknadi troškova za lekove nacionalna nadležnost.

Istovremeno se ukazuje i na pitanje troškova za lekove u bolnicama koji brzo rastu.

Inovativna farmaceutska industrija

Jedan od ključnih cljeva strategije biće da podstakne konkurentnost i inovativne kapacitete farmaceutske industrije EU.

Komisija to smatra ključnim pokretačem otvaranja novih radnih mesta, trgovine i nauke a kako bi farmaceutski sektor "najbolje odgovorio na potrebe pacijenata".

Kako se navodi, potrebno je stvoriti regulatorno okruženje koje nudi pravnu izvesnost za investicije i prilagođava se tehnološkim trendovima.

Ukazuje se i na potrebu obezbeđenja pristupa zdravstvenim podacima preko "međusobno povezanog sistema koji omogućava pristup uporedivim i interoperabilnim podacima širom EU".

Kao put za podršku inovacija strategija predviđa i kreiranje javno-privatnh i javno-javnih investicionih partnerstava, kao i neprofitnih organizacija.

Strategija uključuje snažno zalaganje za digitalizaciju i veštačku inteligenciju koje EK smatra ključnim za unapređenje prevencije i postavljanje dijagnoze, kao i za otkrivanje i razvoj novih lekova.

Takođe će razvoj u toj oblasti doprineti personalizaciji lečenja kao jednom od ciljeva strategije.

Strateška autonomija

Cilj farmaceutske strategije EU koji je posebno aktuelan u uslovima pandemije kovida-19, jeste postizanje "strateške autonomije" EU uz očuvanje otvorenosti ekonomije.

Komisija poslednjih meseci ukazuje na potrebu da EU vrati u Evropu proizvodnju lekova i farmaceutskih sastojaka kako bi se izbegle nestašice koje su se javljale za vreme korona krize.

Da bi sprečila nestašice zbog preterane zavisnosti od proizvodnje trećih zemalja, EK će podžati "čvršće obaveze oko snabdevanja i transparentnost, ranije obaveštavanje o nestašicama i povlačenju, veću transparentnost zaliha i snažniju EU koordinaciju i mehanizme za praćenje, upravljanje i izbegavanje nestašica".

Evropska komsija će pre nego što preispita zakonodavstvo u farmaceutskom sektoru voditi "strukturisani dijalog" sa  akterima iz lanca vrednosti farmaceutske industrije i vlastima kako bi identifikovala "osetljiva" mesta.

Izvor: EurActiv.rs

Najnovije