EK preporučila da Ukrajina, Moldavija dobiju status kandidata za EU
Arhiva: Vesti

EK preporučila da Ukrajina, Moldavija dobiju status kandidata za EU

Evropska komisija preporučila je 17. juna da se Ukrajini odobri status kandidata kao prvi korak na dugom putu ka članstvu u EU. Komisija je preporučila da se taj status doodeli i Moldaviji, dok je za Gruziju ocenila da treba da ga dobije nakon što ispuni određene obaveze.

Preporuku Evropske komisije razmotriće lideri 27 zemalja članca iduće nedelje na samitu u Briselu.

Komisija je u mišljenju navela da Ukrajina i Moldavija, ako dobiju status kandidata, treba da ispune korake koje je konkrento i nabrojala.

U slučaju Ukrajine, reč je o reformi sudstva, sa naglaskom na izbor sudija ustavnog suda, kao i odlučnijoj borba protiv korupcije. Ukrajina treba da osigura i da njeno zakonodavstvo protiv pranja novca bude u skladu sa standardima Operativne grupe za finansijske akcije (FATF), i da smanji preterani uticaj oligarha u ekonomskom, političkom i javnom životu.

Od Ukrajine se očekuje i usvajanje zakona o medijima, i da finalizuje reformu pravnog okvira za nacionalne manjine, koju je preporučila Venecijanska komisija Saveta Evrope.    

Od Moldavije se očekuje sveobuhvatnija reforma pravosuđa, a takođe i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, i  ograničavanje uticaja oligarha. Očekuje se i da osnaži kapacitete za sprovođenje reformi i reformiše javnu upravu.

Gruzija, da bi mogla da dobije status kandidata, treba da reši problem političke polarizacije u zemlji i obezbedi punu funkcionalnost svih državnih institucija.

Pored toga, Komisija od Gruzije traži reformu pravosuđa, jaču borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i "deoligarhizaciju" javnog života i stvaranje pluralističkog, profesionalnog i slobodnog medijskog okruženja.

Komisija je navela da će u sve tri zemlja pratiti realizaciju tih koraka i o tome objaviti detaljni izveštaj krajem 2022. godine.

U saopštenju Komisije se naglašava da proces pristupanja EU ostaje i dalje vezan za postojeće kriterijume i uslove, koji omogućavaju zemljama da u tom procesu napreduju zahvaljujući sopstvenim zaslugama, ali i da njihov put u EU bude zaustavljen ako ne ispunjavaju preuzete obaveze.

Ukrajina je za članstvo u u EU aplicirala 28. februara, četiri dana posle početka ruske agresije, a Moldavija i Gruzija su to učinile 3. marta

Pokretanje pristupnih pregovora sa nekom zemljom zahteva saglasnost svih 27 zemalja članica EU, a stavovi evropskih lidera  o tome se veoma razilaze.

Skeptici kao jedan od glavnih argumenata navode da  je Evropska unija sa svojim sistemom odlučivanja konsenzusom u spoljnopolitičkim i bezbednosnim pitanjima već sada postala troma i neefikasna i da treba prvo sprovesti unutrašnje reforme, a tek onda otvoriti vrata novim članovicama.

Izvor: Euractiv.rs

Najnovije