Komitetu EU predstavljen okvir za pregovore sa Srbijom
Arhiva: Vesti

Komitetu EU predstavljen okvir za pregovore sa Srbijom

Komitetu za proširivanje Evropske unije 23. jula u Briselu predstavljen je nacrt pravnog okvira - mandata za pregovore o članstvu sa Srbijom, koji je pripremila Evropska komisija. O pravnom okviru će u septembru mišljenje dati stalni predstavnici članica Unije, a potom treba da ga usvoji Savet ministara evropske 28-orice. Pregovarački okvir je podroban dokument koji sadrži sve načine za pregovore Evropske komisije i srpske vlade, kao i zadužene za pregovore.

Zvaničnici Evropske komisije, nadležni za odnose sa Srbijom, obrazložili su nacrt pregovaračkog okvira čiju konačnu verziju treba da potvrdi, verovatno decembra ove godine, Evropski savet - šefovi država ili vlada EU.

Visoki diplomatski zvaničnici u Komitetu za proširivanje su bez rasprave primili na znanje nacrt tog pravnog dokumenta koji će biti prosleđen vladama i stručnim službama zemalja-članica, rekli su izvori Komisije u Briselu.

Uz moguće dopune, pregovarački okvir će septembra ili početkom oktobra doći pred Komitet stalnih predstavnika - ambasadora zemalja EU, tela koje priprema zaključke i dokumenta za Savet ministara Unije.

Pregovarački okvir sadrži sve načine za pregovore Evropske komisije i vlade Srbije, kao i zadužene zvaničnike i tela. To je vrlo podroban dokument u kojem su opisani pregovori od pocetka do kraja u svim vidovima, od sadrzajnih do tehničkih.

U njemu će pisati kako se poglavlja otvaraju i zatvaraju međuvladnim konferencijama, ko pregovara i u ime koga, koji su uslovi za otvaranje i zatvarenje poglavlja pregovora, o čemu moraju biti saglasne sve članice EU.

Sami pregovori bi trebalo da zvanično počnu međuvladinom konferencijom EU-Srbija krajem decembra ove ili najkasnije do kraja januara iduće godine.

U pregovorima o članstvu Evropske unije sa Srbijom će se početi s poglavljima koja se poglavito tiču vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa, suzbijanja korupcije i organizovanog kriminala. Jedno poglavlje - 35, o "ostalim pitanjima", obuhvatiće i sprovođenje aprilskog sporazuma iz Brisela o normalizaciji odnosa Beograda s Prištinom. 

Bez okončanja pregovora o poglavljima vezanim za vladavinu prava i nezavisnost i efikasnost pravosuđa ne mogu biti završeni celokupni pregovori, niti potpisan sporazum između članica EU i Srbije o prijemu u članstvo. 

Uporedo treba vrlo brzo da počne tehnički, stručan postupak "dubinskog snimanja" (Screening) sprovođenja evropskih reformi u Srbiji, i to za svako poglavlje pregovora, što će verovatno trajati godinu i po.

(Preuzeto sa EurActiv Srbija)

Najnovije