Zajednički konsultativni odbor

Zajednički konsultativni odbor civilnog društva između Srbije i EU (EU-Serbia Civil Society Joint Consultative Committee - JCC) je telo koje je sastavljeno od predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESK) i predstavnika socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u Republici Srbiji. Zajednički konsultativni odbor promoviše dijalog i saradnju između ovih subjekata u EU i Srbiji. Ovaj dijalog i saradnja obuhvata sve relevantne aspekte odnosa između EU i Srbije u procesu pregovora o pristupanju.

JCC je nastao kao rezultat bilateralnog pristupa koji Evropski ekonomski i socijalni komitet EU primenjuje za svoje odnose sa organizacijama civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana. Zajednički konsultativni odbori predstavljaju svojevrsnu institucionalnu dopunu postojećem okviru za primenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju potpisanim i ratifikovanim između EU i zemalja Zapadnog Balkana. Na ovaj način se pruža dodatna mogućnost organizacijama civilnog društva da prate proces evropskih integracija svake pojedinačne države Zapadnog Balkana, počevši od faze pridruživanja preko pristupanja i konačno članstva u EU.

JCC predstavlja platformu za dijalog u vezi sa pitanjima koja su od značaja za proces pristupanje EU. JCC, takođe, predstavlja okvir kroz kojih se vrši priprema predstavnika civilnog društva za delovanje unutar EU kroz tela Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta. Kada su u pitanju države Zapadnog Balkana, osnovani su JCC EU – Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, JCC EU – Crna Gora i JCC EU – Srbija.

Do sada je održano osam sastanaka JCC EU – Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija (poslednji sastanak je održan u oktobru 2013. godine u Skoplju) i 9 sastanaka JCC EU – Crna Gora (poslednji sastanak je održan u junu 2017. godine u Briselu).

Prvi sastanak JCC EU – Srbija je održan 21. jula 2015. godine. Na prvom sastanku su razmatrana pitanja vezana za trenutno stanje u odnosima između EU i Srbije i proces pristupanja, i pitanja vezana za ulogu civilnog društva u procesu proširenja, naročito u pogledu činjenja procesa transparentnijim, odgovornijim i inkluzivnijim. Takođe, na sastanku su postavljeni temelji budućeg rada Zajedničkog konsultativnog odbora između Srbije i EU.

Zadatak članova JCC EU – Srbija je da rade na:
(1) uspostavljanju dodatnog institucionalnog oblika dijaloga organa EU i Republike Srbije;
(2) upućivanju preporuka relevantnim telima u Republici Srbiji i EU (Vlada, Savet za stabilizaciju i pridruživanje, Evropski parlament, Evropska komisija);
(3) podsticanju dijaloga i saradnje između ekonomskih i socijalnih interesnih grupa u EU i Republici Srbiji o svim ekonomskim i socijalnim aspektima ulaska zemlje u EU;
(4) podsticanju javnih rasprava o posledicama članstva u EU;
(5) jačanju civilnog društva u Republici Srbiji.
U okviru bilateralnog pristupa Evropski ekonomski i socijalni komitet izrađuje mišljenja o pitanjima koja su od značaja za delovanje organizacija civilnog društva u državama Zapadnog Balkana.

Neke od budućih aktivnosti JCC-ja će biti i praćenje sprovođenja Mišljenja Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta o Jačanju transparentnosti i inkluzivnosti procesa priključenja EU, kao i sprovođenja Mišljenja Evropskog ekonomskog i socijalnog saveta o Ulozi civilnog društva o odnosima EU-Srbija. Zaključak održanog sastanka je da će JCC nastojati da se kroz zajedničke izveštaje, deklaracije i mišljenja postavi kao značajan partner i učesnik u procesu pregovora Srbije sa EU, ali i kao kontrolor koji će postavljati teška pitanja i pokretati teme relevantne za čitav proces.  

Članovi ovog odbora iz Republike Srbije su:

1. Zoran Stojiljković, predsednik UGC "Nezavisnost",

2. Boško Savković, član predsedništva Unije poslodavaca Srbije,

3. Dejana Kuzmić, direktor za međunarodnu saradnju u Uniji poslodavaca Srbije,

4. Marko Kovačević, rukovodilac Centra za evropske integracije,

5. Bojana Bijelović Bosanac, Savez samostalnih sindikata Srbije,

6. Sonja Stojanović Gajić, Beogradski centar za bezbednosnu politiku,

7. Duško Vuković, Savez samostalnih sindikata Srbije,

8. Ivanka Jovanović, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije,

9. Nikola Božić, Mladi istraživači Srbije.

U radu Zajedničkog konsultativnog odbora učestvovaće i predstavnici Ministarstva za evropske integracije i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Drugi sastanak JCC EU – Srbija je održan 4. februara 2016. godine u Briselu.
Nakon sastanka, objavljena je Zajednička deklaracija Zajedničkog konsultativnog odbora - nezvaničan prevod (Joint Declaration), kao i Zajednički izveštaj sa drugog sastanka Zajedničkog konsultativnog odbora.

Treći sastanak JCC EU – Srbija je održan 7. oktobra 2016. godine u Beogradu.
Nakon sastanka, objavljen je Zajednički izveštaj sa trećeg sastanka Zajedničkog konsultativnog odbora

Četvrti sastanak JCC EU – Srbija je održan 28. februara 2017. godine u Briselu. 
Nakon sastanka, objavljena je Zajednička deklaracija Zajedničkog konsultativnog odbora

Peti sastanak JCC EU – Srbija je održan 3. oktobra 2017. godine u Beogradu. 
Nakon sastanka, objavljena je Zajednička deklaracija Zajedničkog konsultativnog odbora

Šesti sastanak JCC EU – Srbija je održan 12. aprila 2018. godine u Briselu. 
Nakon sastanka, objavljena je Zajednička deklaracija Zajedničkog konsultativnog odbora

Sedmi sastanak JCC EU – Srbija je održan 23. oktobra 2018. godine u Beogradu. 
Nakon sastanka, objavljena je Zajednička deklaracija Zajedničkog konsultativnog odbora

Osmi sastanak JCC EU – Srbija je održan 27. februara 2019. godine u Briselu. 
Nakon sastanka, objavljena je Zajednička deklaracija Zajedničkog konsultativnog odbora

IZDVAJAMO:

Mišljenje Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta o ulozi civilnog društva u odnosima EU - Srbija (usvojeno 10. jula 2013. godine);

Mišljenje Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta o Jačanju transparentnosti i inkluzivnosti procesa pristupanja Evropskoj uniji, srpski jezik (nezvaničan prevod)(Mišljenje je usvojeno na opštoj sednici Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta u Briselu, 10. jula 2014. godine);

Najnovije vesti