Zaštita uzbunjivača: Komisija uvodi nova pravila na nivou EU
Arhiva: U fokusu

Zaštita uzbunjivača: Komisija uvodi nova pravila na nivou EU

23.04.2018.

Evropska komisija predlaže novi akt kojim bi se ojačala zaštita uzbunjivača u EU. Nedavni skandali, poput afera „Dieselgate”, Luxleaks, „panamskih dokumenata” ili aktuelnih otkrića u vezi s društvom Cambridge Analytica, pokazuju da uzbunjivači mogu da igraju važnu ulogu u otkrivanju nezakonitih aktivnosti koje ugrožavaju javni interes i dobrobit naših građana i društva.

Prvi potpredsednik Frans Timermans izjavio je: „Brojni nedavni skandali možda nikad ne bi izbili na videlo da upućeni nisu smogli hrabrosti da progovore. Međutim, oni su se izložili velikom riziku. Stoga, ako bolje zaštitimo uzbunjivače, lakše ćemo otkrivati i sprečavati štetu koju javnim interesima nanose prevare, korupcija, izbegavanje plaćanja poreza na dobit ili pak štetu po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu. Ne bi trebalo da bude kazni za one koji postupaju ispravno. Današnjim predlozima želimo da zaštitimo i osobe koje su izvori informacija za istraživačke novinare, čime ćemo doprineti zaštiti slobode izražavanja i medija u Evropi.”

Današnjim predlogom se garantuje visok nivo zaštite uzbunjivača koji prijave kršenja prava EU. Novim aktom će biti uspostavljeni sigurni kanali za prijavljivanje unutar organizacija kao i za prijavljivanje javnim telima. Ujedno će uzbunjivači biti zaštićeni od otkaza, nazadovanja i drugih oblika odmazde, a nacionalna tela će se obavezati na obaveštavanje građana i sprovođenja obuke o postupanju prema uzbunjivačima.

Vera Jurova, komesarka za pravosuđe, zaštitu potrošača i rodnu ravnopravnost, dodaje: „Nova pravila o zaštiti uzbunjivača predstavljaju prekretnicu. U globalizovanom svetu, u kom je iskušenje da se u trci za zaradom krše zakoni ponekad preveliko, moramo da podržimo one koji se ne boje rizika kako bi razotkrili ozbiljne povrede prava EU. Dugujemo to poštenim ljudima u Evropi.”

Za više informacija pogledajte saopštenje za mediječesto postavljana pitanja i informativni list.


Izvor: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji