Debata kandidata za predsednika Evropske komisije
Arhiva: U fokusu

Debata kandidata za predsednika Evropske komisije

17.05.2019.

Šest kandidata za predsednika Evropske komisije, koja će biti formirana nakon izbora za Evropski parlament koji se održavaju od 23. do 26. maja, predstavilo je svoje planove za koje bi se zalagali u budućem sazivu Evropske komisije na debati koja je organizovana 15. maja u Briselu.

Na debati su učestvovali: Manfred Veber (Evropska narodna partija - EPP), Frans Timermans (Progresivna alijansa socijalista i demokrata - S&D), Margrete Vestager (Alijansa liberala i demokrata za Evropu - ALDE), Ska Keler (Evropski slobodni savez – Zeleni/EFA), Jan Zahradril (Evropski konzervativci i reformisti - ECR) i Niko Kue (Evropska levica - GUE/NGL). 

Kandidati su pokušali da približe građanima Evropske unije njihove planove i prioritete u ključnim oblastima, kao što su migracijska politika, nezaposlenost mladih, klimatske promene, poreska politika, međunarodna trgovina i populizam, i tako podstaknu građane da u što većem broju izađu na izbore.

Kada se radi o migracijskoj politici, lider Evropske narodne partije i najsnažnije poslaničke grupe u Evropskom parlamentu, Manfred Veber, naglasio je neophodnost postojanja zajedničke politike koja bi se naslanjala na platformu koju zagovara Angela Merkel. Značaj zajedničke migracijske politike istakli su u svojim govorima i Margrete Vestager (ALDE) i Ska Keler (Zeleni) – dok je Vestager fokus stavila na sigurnosni aspekt za obe strane, Keler je označila kao neprihvatljivu činjenicu da ljudi gube živote u pokušaju da stignu do Evrope. O važnosti EU politike prema migracijama govorio je i Frans Timermans (S&D) naglašavajući da EU gubi na kredibilitetu dokle god je ovo pitanje nerešeno. Niko Kue (GEU/ENGL), belgiski sindikalac koji je napustio Španiju za vreme Frankove vladavine, smatra da su migracije prilika za razvoj, a Jan Zahradil (ECR) oštro kritikuje postojeću migracijsku politiku i odbacuje mehanizam kvota jer narušavaju nacionalni suverenitet država članica EU.

Diskutujući o nezaposlenosti mladih, kandidati su izneli različita viđenja rešavanja ovog problema. Frans Timermans (S&D) zagovara univerzalni Erazmus+ program i uvođenje minimalne plate koja bi iznosila 60% prosečne plate na nivou EU, Ska Keler (Zeleni) smatra da je ključ rešenja u razvoju zelene ekonomije, Margrete Vestager (ALDE) ističe značaj preduzetničkog okruženja u kom bi svi radnici bili pravedno plaćeni, a Manfred Veber (EPP) veruje da je budućnost za mlade zagarantovana ukoliko postoji snažna ekonomija koja omogućava njihovo zapošljavanje. Da postojeća politika ne daje zadovoljavajuće rezultate, smatra Niko Kue (GEU/ENGL) i naglašava da rešavanje ovog problema mora biti prioritet buduće Evropske komisije. Jan Zahradil (ECR) ne veruje u uspešnu zajedničku politiku na ovom polju, već zagovara da svaka država mora da pronađe svoje rešenje.

"Imamo samo jednu planetu koju moramo zaštiti" izjavila je Ska Keler (Zeleni), koja je bila jedan od kandidata za predsednika Evropske komisije 2014. godine, u sklopu diskusije o zaštiti životne sredine. Frans Timermans (S&D) složio se sa izlaganjem Kelerove i pozvao na formulisanje politika koje bi podržale sve države članice. Učesnici u debati su naglasili da prilikom formulisanja politike zaštite životne sredine treba voditi računa da veća ulaganja u ovu oblast ne padnu na teret građana (Margrete Vestager) i radnika u industriji (Manfred Veber). Niko Kue (GUE/NGL) smatra da najveću cenu u zaštiti životne sredine treba da plate multinacionalne kompanije koje snose najveću odgovornost za zagađenje životne sredine. Jan Zahradil je predstavio uspeh Češke u borbi sa zagađenjem i istakao da su reforme bile pažljivo planirane i realizovane.

Učesnici debate su se dotakli i pitanja poreske politike. Manfred Veber (EPP) pozvao je na formulisanje zajedničke evropske poreske politike u borbi protiv poreskih oaza, dok Timermans smatra da treba uvesti minimalni porez za EU korporacije koji bi iznosio 18%. Pitanje multinacionanih korporacija koje zaobilaze plaćanje poreza bila je i okosnica izlaganja Margrete Vestager (ALDE). Ska Keler (Zeleni) smatra da je poštena i transparentna poreska politika važna za postojanje pravednog društva, a harmonizovanu poresku politiku zagovara i Niko Kue. Jan Zahradil se takođe osvrnuo na problem neplaćanja poreza, ali je i naglasio da je poreska politika u nadležnosti suverenih država.

Deo debate koji je bio posvećen međunarodnoj trgovini, pružio je priliku kandidatima za budućeg predsednika Evropske komisije da se osvrnu na odnose Evropske unije sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom. Ska Keler (Zeleni) je pozvala na vođenje društveno odgovorne međunarodne trgovine i zabranu uvoza GMO proizvoda koje zagovara Donald Tramp. Timermans (S&D) je istakao da jedino ujedinjena Evropa može da ima uspeha u međunarodnoj trgovini i da se takva Evropa mora suprotstaviti Trampu  i Putinu.  Da Evropska unija mora više da vodi računa o svojim interesima ističe i Margrete Vestager (ALDE), komesarka za konkurentnost u odlazećoj Evropskoj komisiji i nekadašnja ministarka privrede i ministarka unutrašnjih poslova u Danskoj. Sa druge strane, Zahradil zagovara pregovaranje sa Sjedinjenim Državama zbog njihovog velikog tržišta, a Manfred Veber ističe da su „Amerikanci i dalje naši prijatelji“, ali da EU mora odustati od jednoglasnog odlučivanja u spoljnopolitičkim pitanjima ukoliko želi da bude efikasnija. Niko Kue veruje da EU mora da vodi međunarodnu politiku koja će zaštiti svoje građane, poljoprivrednike i proizvođače.

Ska Keler (Zeleni) i Frans Timermans (S&D) pružili su najoštrije ocene rasta populizma u Evropi. Kelerova je istakla da je saradnja sa nacionalističkim i populistikim strankama neprihvatljiva i da se prostor njihovog delovanja mora smanjiti. Timermans vidi krivicu u rastu populizma u dominantnim političkim partijama i pogrešnim potezima koje su povlačile. Niko Kue veruje da je ključ u većoj sigurnosti ljudi, Veber poziva na demokratskiju Evropu, Zahradil na povlačenje EU iz privatnog života građana („potrebna nam je EU koja radi manje“), dok Margrete Vestager smatra da EU zvaničnici moraju da približe politiku građanima.

Pitanje proširenja Evropske unije nije bilo na agendi debate.