U pandemiji porasla podrška građana Evropskoj uniji
Arhiva: U fokusu

U pandemiji porasla podrška građana Evropskoj uniji

Većina stanovnika Evropske unije, 62%, misli da je članstvo njihove zemlje u Uniji dobra stvar, a svega 9% misli suprotno. Postotak građana koji imaju pozitivan stav prema članstvu u EU drugu je godinu zaredom najveći još od 2007. godine, pokazuje najnovije istraživanje eurobarometar.

Istraživanje je pokazalo da je podrška građana Evropskoj uniji, i posebno Evropskom parlamentu, porasla tokom pandemije kovida-19.

Gotovo tri četvrtine građana (72%) misli da je članstvo u EU korisno za njihovu zemlju, a u skladu sa tim 63% anketiranih je izrazilo i optimizam u pogledu budućnosti EU, pokazalo je istraživanje koje je po nalogu Evropskog parlamenta u decembru prošle godine obuhvatilo više od 26.000 judi u svih 27 članica EU.

Za trećinu učesnika ankete (32%), demokratija je najvažnija vrednost koju treba braniti, a slede sloboda govora i izražavanja (27%) i zaštita ljudskih prava u EU i širom sveta (25%).

Kao glavne političke prioritete, građani su naveli javno zdravlje (42%) i klimatske promene (39%), a 58% stanovnika EU izrazilo je želju da EP u budućnosti igra veću ulogu.

Zabrinutost stanovnika EU najviše izazivaju porast ekstremizma, širenje dezinformacija i slabljenje vladavine prava, pokazala je anketa.

To se podudara i sa zaključkom slične anketi o budućnosti Evrope koju je parlament objavio sredinom januara, u kojoj su su učesnici saglasili sa ocenom da još treba raditi na jačanju demokratije u EU.

U najnovijoj anketi, odbranu demokratije su kao prvi prioritet naveli stanovnici 11 zemalja - Švedske, Nemačke, Finske, Italije, Danske, Austrije, Luksemburga, Malte, Poljske, Češke i Mađarske. Za Mađare i Čehe, na prvom mestu je, uz odbranu demokratije, i zaštita ljudskih prava.  

Ukupno 42% anketiranih smatra javno da je zdravlje glavni politički prioritet Evropskog parlamenta, a slede borba protiv siromaštva i društvena uključenost sa 40% i borba protiv klimatskih promena sa 39%.

Na nivou EU, za mlađe učesnike ankete glavni prioritet EP treba da bude borba protiv klimatskih promena.

Kada je reč o slici koju građani imaju o EP, ona se od 2015. godine popravila za 12 procentnih poena. Tako 36% ispitanih ima pozitivno mišljenje o parlamentu, 45% ima neutralan stav prema evropskoj skupštini, a svega 1% ima negativan stav.

Učesnici ankete pokazali su i želju da više nauče o funkcionisanju same EU, pri čemu je najveći postotak (43%) zainteresovan za to kako se troše fondovi EU. Građani žele i da saznaju više o konkretnim posledicama evropskog zakonodavstva na njihovu zemlju (30%), o aktivnostima poslanika iz njihove zemlje u EP (29%) i o tome šta Unija čini kako bi se prevazišla pandemija kovida-19 (29%).  

Predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola pozdravila je rezultate istraživanja, naglašavajući da građani sa pravom ističu odbranu demokratije kao najvišu evropsku vrednost. "Ne smemo uzimati demokratiju zdravo za gotovo. Ekstremizam, autoritarizam i nacionalizam danas su rastuća pretnja za naš zajednički evropski projekat", rekla je Mecola.

Ona je dodala i da "građani žele, i zaslužuju da znaju kako konkretno polititka i odluke EU utiču na njihov svakodnevni život" i da treba da znaju "kako se troši novac".

Izvor: Euractiv.rs

Najnovije