Arhiva: Vesti

Vlada Srbije usvojila pregovaračku poziciju za poglavlje 15

Vlada Srbije usvojila pregovaračku poziciju za poglavlje 15

foto: Evropska unija

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici 7. juna Zaključak kojim se usvaja pregovaračka pozicija Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za poglavlje 15 - energetika.

"U prethodnom periodu otklonjene su dve glavne prepreke koje su onemogućavale otvaranje pregovaračkog poglavlja koje se odnosi na oblast energetike. U oblasti nafte i naftnih derivata, to je urađeno usvajanjem Akcionog plana za formiranje i održavanje obaveznih rezervi sirove nafte i naftnih derivata, koji je Vlada usvojila krajem maja. Drugi uslov odnosio se na usvajanje akcionog plana za reorganizaciju JP 'Srbijagas', čije sprovođenje će omogućiti razdvajanje delatnosti u sektoru gasa i usklađivanje gasnih preduzeća sa regulativom EU i domaćim zakonima", rekla je potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.

Ona dodaje da je prethodno važan korak u usaglašavanju domaćeg zakonodavstva u oblasti energetike sa evropskim regulativama učinjen donošenjem dva nova zakona – Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije i Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, i izmenama Zakona o energetici, kojima je Srbija dobila regulatorni okvir usklađen sa odgovarajućim direktivama EU.

Poglavlje 15 - energetika obuhvaćeno je Pregovaračkim klasterom "Zeleni dogovor i održiva povezanost", a rad pregovaračke grupe za oblast energetike koordinira Ministarstvo rudarstva i energetike.

Pregovaračkom pozicijom država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji predstavlja dostignuti nivo usaglašenosti sa pravnim tekovinama Evropske unije, program preostalog usaglašavanja, kao i pregled postojećih i budućih administrativnih kapaciteta za implementaciju.

Saopštenje Ministarstva rudarstva i energetike

Izvor: Euractiv

Najnovije