Arhiva: Vesti

Miščević: Spremni smo za finalnu fazu pristupanja EU

Miščević: Spremni smo za finalnu fazu pristupanja EU

foto: Evropska unija

BEOGRAD – Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević izjavila je za Dnevni evropski servis agencije Beta da je Srbija spremna za finalnu fazu procesa pristupanja EU u kojoj se napredak meri primenom usvojenih propisa, strategija i planova i u kojoj veliki značaj imaju politička volja i podrška procesu evropskih integracija.

Miščević je najavila da će u oktobru početi priprema novog, revidiranog Programa za usvajanje prava EU. Ona je napomenula da je Srbija do sada imala veoma mali stepen ispunjenosti obaveza iz Programa za usvajanje prava EU, jer nije bilo usaglašenosti sa godišnjim planom rada Vlade. Sada će ta dva sistema biti elektronski uvezana.

Prema proceni kolega iz ministarstava i tela vlade sada je 2025. godina određena kao ciljana za dokazivanje naše spremnosti da usaglasimo sistemske propise sa tekovinama EU, kako sa onim koje smo i do sada usvajali i sprovodili tako i sa onima koje su se u međuvremenu promenile i inovirale, rekla je Miščević.

Ona je dodala da, pored priprema novog Programa usklađivanja sa pravom EU, Vlada radi i na svim preostalim pregovaračkim dokumentima. Nove pregovaračke pozicije, revizije akcionih planova ali i analizu ispunjenosti prelaznih merila u poglavljima vladavine prava. To zvuči kao administrativni posao, ali je suština pregovora i tehnike pregovaranja, po prvi put koristeći nove platforme i tehnologije.

Ministarka je rekla da, kada je reč o razvojnoj pomoći EU, u saradnji sa Evropskom komisijom finalizujemo godišnji program bespovratne podrške EU za 2024. godinu, kao i višegodišnje programe podrške EU do 2027. godine u oblastima životne sredine i energetike, te zapošljavanja i socijalne inkluzije.

Srbija, kako je navela, sprovodi i transnacionalne i programe međuregionalne saradnje koje finansira EU, ukupno ih je deset, zajedno sa administracijama država koje u tim programima sa nama učestvuju.

Na polju komunikacije sa mladima, Miščević je istakla da je Ministarstvo za evropske integracije prošlog meseca dodelilo sredstva za informisanje o evropskoj integraciji, organizacijama civilnog društva koje će do kraja godine sprovoditi projekte namenjene srednjoškolcima i to u Nišu, Požegi, Prijepolju, Vranju, Požarevcu i Bečeju.

Najnovije