Analiza klastera dva - Unutrašnje tržište
Arhiva: Analize

Analiza klastera dva - Unutrašnje tržište

Republika Srbija još uvek nije uspela da otvori Klaster 2, koji se odnosi na unutrašnje tržište. Ovaj klaster obuhvata devet poglavlja: Slobodno kretanje robe (Poglavlje 1), Slobodno kretanje radnika (Poglavlje 2), Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga (Poglavlje 3), Slobodno kretanje kapitala (Poglavlje 4), Pravo privrednih društava (Poglavlje 6), Pravo intelektualne svojine (Poglavlje 7), Politika konkurencije (Poglavlje 8), Finansijske usluge (Poglavlje 9) i Zaštita potrošača i zaštita zdravlja (Poglavlje 28). Iz ovog programskog područja dosad je otvoreno ukupno četiri poglavlja (Slobodno kretanja kapitala, Pravo privrednih društava, Pravo intelektualne svojine i Finansijske usluge). Pošto otvaranje klastera zahteva otvaranje svih poglavlja koja ga čine, otvaranje ovog klastera podrazumeva početak pregovora o još pet poglavlja, što ovo programsko područje čini izuzetno sadržajnim u supstantivnom smislu i veoma zahtevnim sa aspekta pregovaračkog procesa.

Predlog pregovaračke pozicije Republike Srbije (za ovo poglavlje) za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, a Vlada Republike Srbije je ovu pregovaračku poziciju usvojila u februaru 2022. godine. Sadržajnost ovog tematskog područja pretpostavlja usklađivanje velikog broja domaćih propisa različitog nivoa s pravnim tekovinama Evropske unije. Ipak, imajući u vidu obuhvat i dubinu oblasti koje čine Klaster Unutrašnje tržište, razumno je pretpostaviti da će, u slučaju ispunjavanja merila koja će biti uspostavljena za zatvaranje svih njegovih poglavlja, ekonomija Srbije biti više uklopljena u regionalne i globalne tokove, da će preostali domaći privredni akteri biti spremniji da izdrže tržišnu konkurenciju i da će stanovnici Srbije biti zadovoljniji poslovnim i potrošačkim mogućnostima koji će im biti na raspolaganju tokom procesa primene reformisanog zakonodavnog okvira.

Analiza klastera dostupna je OVDE.

Najnovije