Stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP)
Arhiva: U fokusu

Stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP)

13.09.2013.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane,stupa na snagu 1. septembra 2013. godine nakon što je EU 24. jula 2013. godine izvestila Srbiju da je okončan postupak ratifikacije.

Stupanjem na snagu SSP biće obrazovana tela koja će pratiti sprovođenje Sporazuma a u kojima će predstavnike imati Srbija i EU - Savet za stabilizaciju i pridruživanje, Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, kao i Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje.

Na dan stupanja na snagu SSP prestaje primena Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim a rokovi koji su počeli da teku sa početkom primene Prelaznog sporazuma od 1. januara 2009. nastaviće bez prekida da teku i nakon prestanka njegovog važenja.

Informaciju o tome šta donosi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju možete da preuzmete ovde.

Tekst potpisanog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, sa aneksima i protokolima možete preuzeti ovde.

Tekst parafiranog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, sa aneksima i protokolima (usvojen na Vladi 6. decembra 2007) možete preuzeti ovde.

Tekst Prelaznog trovinskog sporazuma možete preuzeti ovde.