Usvojen budžet Evropske unije za 2018: najviše novca nova radna mesta, jačanje privrede i bezbednost
Arhiva: U fokusu

Usvojen budžet Evropske unije za 2018: najviše novca nova radna mesta, jačanje privrede i bezbednost

19.11.2017.

Savet Evropske unije i Evropski parlament postigli su 18. novembra dogovor oko budžeta EU za narednu godinu. Nakon 16 časova pregovora dogovoreno je da budžetom za narednu godinu, za direktna plaćanja bude izdvojeno 144,7 milijardi evra, dok je za sklapanje ugovora (ispunjavanje ugovornih obaveza) EU predvidela 160,1 milijarda evra.

Budžet odražava političke prioritete Unije u narednom periodu, pa je tako najviše sredstava budžetom predviđeno za stimulisanje zapošljavanja, posebno mladih,  ali i na podsticanje ekonomskog rasta i strateških investicija, dok je dobar deo sredstava namenjen nastavku efikasnog rešavanja migrantske krize, u EU i izvan nje.

Mart Kvin, zamenik ministra finansija Estonije i šef Saveta pregovarača za budžet 2018. godine istakao je da se budžet EU za narednu godinu fokusira na prioritete kao što su stimulisanje ekonomskog rasta i otvaranje novih radnih mesta, jačanje bezbednosti i suočavanje sa izazovima koje nosi migrantska kriza.

  • Više od 77 milijardi evra biće iskorišćeno za jačanje privrede, unapređenje konkurentnosti univerziteta i za pomoć društvima u nadmetanju na globalnom tržištu;
  • Mladi će, kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih, imati na raspolaganju 350 miliona evra za unapređenje šansi za zaposlenje;
  • Za zajedničku poljoprivrednu politiku izdvojeno je 59 milijardi evra,
  • 4,1 milijarda evra namenjena je upravljanju migracijama i rešavanju bezbednosnih pitanja;
  • 40 miliona evra za finansiranje zajedničkih istraživanja u cilju razvoja inovativnih tehnologija i proizvoda u oblasti odbrane.  

U budžetu za 2018. godinu sredstva namenjena finansiranju dugoročne razvojne pomoći smanjena su za oko 6% u odnosu na ovogodišnji budžet. Ovo je izazvalo negodovanje pojedinih nevladinih organizacija u Briselu, koje smatraju da EU nije sagledala širu sliku i izdvojila dovoljno novca za rešavanja pitanja siromaštva.