Komisija objavila smernice o novim pravilima za zaštitu podataka
Arhiva: U fokusu

Komisija objavila smernice o novim pravilima za zaštitu podataka

25.01.2018.

Evropska komisija je danas objavila smernice koje će osigurati da se širom EU od 25. maja neometano primenjuju nova pravila o zaštiti podatakaBudući da je do primene novih propisa ostalo nešto više od sto dana, u smernicama se daje pregled svega što bi Evropska komisija, nacionalna tela za zaštitu podataka i državne uprave trebalo da preduzmu kako se uspešno okončala pripremna faza.

Andrus Ansip, potpredsednik Evropske komisije nadležan za jedinstveno digitalno tržište, izjavio je: „Naša digitalna budućnost može biti zasnovana samo na poverenju. Privatnost svakog lica mora biti zaštićena. Snažnija pravila EU o zaštiti podataka 25. maja postaju stvarnost. To je veliki korak napred, a mi smo posvećeni tome da od ovih pravila svi imaju koristi.”

Vera Jurova, kmesarka za pravosuđe, zaštitu potrošača i rodnu ravnopravnost, dodaje: „U savremenom svetu ophođenje prema podacima u velikoj meri određuje našu ekonomsku budućnost i ličnu sigurnost. Potrebna su nam savremena pravila kako bismo odgovorili na nove rizike, pa stoga pozivamo vlade, nadležne organe i preduzeća da dobro iskoriste preostalo vreme i pripreme se za taj veliki dan.

Iako nova uredba predviđa jedinstveni skup pravila koja su direktno primenjiva u svim državama članicama, u određenim aspektima su još uvek neophodna značajna prilagođavanja, zbog čega vlade zemalja EU moraju da izmene postojeće zakone, a organi za zaštitu podataka da osnuju Evropski odbor za zaštitu podataka. U smernicama se ističu najvažnije inovacije i mogućnosti koje su otvorene novim pravilima, analizira se pripremni rad koji je već obavljen i daje pregled onoga što bi Evropska komisija, nacionalna tela za zaštitu podataka i državne uprave još trebalo da preduzmu. Komisija je danas pokrenula i novi praktični internet alat koji će građanima, preduzećima, nadasve malim i srednjim, i drugim organizacijama pomoći da primene nova pravila i da od njih ostvare koristi.

Izvor: Delegacija EU u Srbiji