Komisija predstavila predloge za jaču, efikasniju i sigurniju viznu politiku EU
Arhiva: U fokusu

Komisija predstavila predloge za jaču, efikasniju i sigurniju viznu politiku EU

16.03.2018.

Evropska komisija je juče predložila reformu zajedničke vizne politike EU kako bi je prilagodila novim bezbednosnim problemima, migracijskim izazovima i mogućnostima koje nudi tehnologija.

Zahvaljujući predloženim izmenama Zakonika o vizama, zakoniti putnici će lakše dobijati vize za Evropu, što će doprineti turizmu, trgovini i poslovanju, dok će istovremeno povećati bezbednost i smanjiti rizik od iregularnih migracija.

Komesar za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo, Dimitris Avramopulos, izjavio je: „Svake godine milioni putnika posećuju EU i pomažu razvoj našeg turističkog sektora. Reforme koje danas predlažemo će zakonitim putnicima omogućiti da lakše i brže dobiju vizu, a unapređeni bezbednosni standardi će nam pomoći da na efikasniji način otkrijemo i zaustavimo one koji putuju ilegalno. Zahvaljujući novim pravilima, zajednička vizna politika će doprineti unapređenju saradnje sa trećim zemljama u pogledu vraćanja nezakonitih migranata.”

Današnje izmene Zakonika o vizama su prvi korak u reformi zajedničke vizne politike EU. Naredni korak će biti predstavljanje predloga za ažuriranje viznog informacionog sistema (VIS) na proleće. Za više informacija pogledajte saopštenje za medijepitanja i odgovore i informativni list.

Izvor: europa.rs