Evropska građanska inicijativa: devet miliona građana učestvovalo u usvajanju zakonodavstva EU
Arhiva: U fokusu

Evropska građanska inicijativa: devet miliona građana učestvovalo u usvajanju zakonodavstva EU

30.03.2018.

Evropska komisija je danas usvojila drugi izveštaj o primeni Uredbe o građanskoj inicijativi. Procenjuje se da je od stupanja na snagu ovog instrumenta 2012. do danas, devet miliona građana EU iz svih 28 država članica dalo podršku nekoj od evropskih građanskih inicijativa. Dosada su četiri uspešne inicijative prikupile po milion potpisa, a Komisija se obavezala da će za tri inicijative preduzeti dalje mere.

Prvi potpredsednik Frans Timermans kaže: „Činjenica da je u proteklih šest godina devet miliona građana dalo podršku nekoj evropskoj građanskoj inicijativi pokazuje da je taj instrument podsticaj učešću i diskusiji na nivou EU i da ima konkretan uticaj na oblikovanje politika EU. Međutim, ne smemo se zadržati na tome: cilj našeg nedavnog predloga reforme je da građanima olakšamo da pokrenu i podrže nove inicijative kao i da i mladima već od 16 godina damo priliku da izraze mišljenje.”

U protekle tri godine, instrument je unapređen nezakonodavnim merama. Osim toga, pristup koji je odabrala Junkerova Komisija je više politički i sada sve zahteve za registraciju (pre početka prikupljanja potpisa) ispituje Kolegijum komesara, a u nekim slučajevima se odobravaju i parcijalne registracije.

Zahvaljujući tim promenama se znatno povećao broj prihvaćenih zahteva za registraciju inicijativa: od aprila 2015. odobrena je registracija 90 odsto predloženih inicijativa, u poređenju sa 60 odsto predloženih inicijativa u prethodnom trogodišnjem razdoblju.

Nakon prvog izveštaja o primeni Uredbe o građanskoj inicijativi, Komisija je predložila novu Uredbu, koja će evropsku građansku inicijativu učiniti dostupnijom i manje složenom te će je organizatori inicijativâ i oni koji ih podržavaju lakše koristiti. Taj predlog sada moraju da usvoje Evropski parlament i Savet.

Izvor: Delegacija EU u Republici Srbiji