Prekogranična e-trgovina: Komisija pozdravlja sporazum o predlogu za olakšavanje prodaje robe i isporuke digitalnih sadržaja i usluga u EU
Arhiva: U fokusu

Prekogranična e-trgovina: Komisija pozdravlja sporazum o predlogu za olakšavanje prodaje robe i isporuke digitalnih sadržaja i usluga u EU

31.01.2019.

Evropski parlament i Savet su danas postigli privremeni dogovor o predlozima Evropske komisije iz decembra 2015. za prodaju robe i isporuku digitalnih sadržaja i usluga preko interneta. Uz uredbu o okončanju neopravdanog geografskog blokiranja, koja je stupila na snagu u decembru 2018, ovaj novi sporazum o pravilima za digitalne ugovore najnoviji je rezultat primene Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta, koja donosi konkretne koristi građanima i preduzećima.

Andrus Ansip, potpredsednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište, i Vera Jurova, komesarka za pravosuđe, zaštitu potrošača i rodnu ravnopravnost, izrazili su podršku sledećim rečima:

„Jedna od najvećih prednosti jedinstvenog digitalnog tržišta EU za potrošače jeste ta da jednim klikom miša mogu da kupe robu u bilo kojoj državi članici EU bez dodatnih troškova. Za preduzeća to znači da svoje proizvode, usluge i digitalni sadržaj mogu da ponude bilo gde u Evropskoj uniji i tako dobiju pristup milionima potencijalnih kupaca.

Za dobro funkcionisanje jedinstvenog digitalnog tržišta su potrebna jasna, ažurirana i usklađena pravila za čitavu EU, a pomenuti sporazum o predlozima za isporuku digitalnih sadržaja i usluga te prodaju robe je važan korak u tom smeru.

Potrošačima u EU će biti pružena bolja zaštita. Na primer, u slučaju neispravnosti digitalnog sadržaja poput muzike ili softvera, kupac će imati pravo na naknadu. Imaće na raspolaganju i više vremena za dokazivanje da je roba ili usluga bila neispravna u trenutku kupovine, a u tom slučaju u celoj EU važe iste mogućnosti za naknadu štete, poput popusta ili povrata novca. Preduzeća će imati koristi od veće pravne sigurnosti i jednakih pravila za sve.

Zahvaljujemo Evropskom parlamentu i Savetu što su predano radili kako bi pronašli rešenja za poteškoće na koje nailaze potrošači i prodavci u vrlo digitalizivanoj okolini bez državnih granica. Postignuti sporazum će dovesti do većeg poverenja potrošača i preduzeća, a povećanjem ponude digitalnog sadržaja i robe u Evropi će se povećati i izbor uz konkurentnije cene, što je i cilj jedinstvenog digitalnog tržišta. Nadamo se da će Evropski parlament i Savet isto tako predano raditi na još dva prioritetna dosijea EU: predlogu za modernizaciju pravila o autorskim pravima kako bi ona odgovarala digitalnom svetu te predlogu uredbe o privatnosti i elektronskim komunikacijama.”

Izvor: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji