Program portugalskog predsedavanja Savetu EU: Unija dorasla oporavku
Arhiva: U fokusu

Program portugalskog predsedavanja Savetu EU: Unija dorasla oporavku

01.02.2021.

Početak nove godine nije značio samo kalendarsku promenu već i preuzimanje predsedavanja Savetu Evropske unije. Čast, ali i izazov na početku godine od koje se mnogo očekuje, pripala je Portugalu. Svoje četvrto predsedavanje Savetu Evropske unije započeo je, nasledivši Nemačku, 1. januara 2021. godine.

Za program portugalskog predsedavanja Savetu od velike važnosti biće jačanje otpornosti Evropske unije i učvršćivanje poverenja građana u evropski socijalni model, kao i promovisanje Unije bazirane na solidarnosti, približavanju i koheziji, Unije koja je dorasla zadatku rukovođenja oporavkom od krize izazvane pandemijom Covid-19.

Tri glavna, pojedinačna prioriteta izdvojena u portugalskom programu su:

  • promocija oporavka Evropske unije bazirana na zelenoj i digitalnoj tranziciji;
  • isticanje evropskog stuba socijalnih prava kao odgovora na socijalnu dimenziju krize i kao ključnog elementa poštene i sveobuhvatne zelene i digitalne tranzicije;
  • jačanje evropske autonomije, ali i promocija Unije kao globalnog aktera bazirana na multilateralizmu.

Glavni prioriteti portugalskog predsedavanja biće sprovođeni u pet oblasti delovanja:

I Otporna Evropa

Portugalsko predsedavanje će aktivno zagovarati početak implementacije novog višegodišnjeg budžeta EU (Multiannual Financial Framework) i plana EU Sledeće generacije (New Generation EU) koji bi trebalo da podstaknu oporavak od krize i postave osnove za stabilan rast i otvaranje novih radnih mesta. Posebna pažnja biće posvećena sektorima koji su najviše pogođeni krizom – turizmu i kreativnim industrijama. Otpornost Evropske unije biće građena kroz isticanje i podržavanje evropskih vrednosti, što podrazumeva promociju vladavine prava i demokratije, borbu protiv svih vidova diskriminacije, medijski pluralizam i borbu protiv dezinformacija.

II Zelena Evropa

Kada je reč o politici u oblasti zaštite životne sredine, Portugal nastoji da promoviše EU kao globalnog lidera u aktivnostima koji se tiču klimatskih promena. Tokom portugalskog predsedavanja u Lisabonu će, u martu i aprilu 2021. godine, biti organizovane dve velike konferencije – jedna o klimatskim promenama, a druga o zelenom vodoniku. Podsticanje implementacije Evropskog Zelenog dogovora s ciljem da do 2050. godine Evropa bude klimatski neutralna, biće ključni cilj ove oblasti delovanja.

III Digitalna Evropa

Promenjene društvene okolnosti su svet usmerile ka onlajn-platformama, zbog čega se među portugalskim prioritetima digitalna tranzicija ispostavila kao jako važna. U okviru ove oblasti Portugal će tokom svog predsedavanja podržati inicijative koje će ubrzati digitalnu tranziciju kao pokretača ekonomskog oporavka i promovisaće Evropsku uniju kao lidera u digitalnim inovacijama i digitalnoj ekonomiji. Dalje, podstaći će nova digitalna rešenja i strategije za zelenu tranziciju u oblastima zdravlja, istraživanja i inovacija. Nastojanje Portugala da promoviše modernizaciju državne uprave uz pomoć veštačke inteligencije biće povod za organizovanje sastanka ministara državne uprave tokom njegovog predsedavanja.

IV Socijalna Evropa

Evropska unija bi trebalo da poboljša i učvrsti svoj socijalni model kako bi kod građana učvrstila poverenje u oporavak od krize. Tim povodom, u Portu će biti organizovan Socijalni samit, koji je najavljen kao ključni trenutak portugalskog predsedavanja Savetu. Najvažnije teme Samita odnosiće se na zapošljavanje, kvalifikacije i socijalnu zaštitu.

V Globalna Evropa

Jačanje Evropske unije kao globalnog aktera posvećenog mulilateralizmu je poslednja oblast delovanja portugalskog predsedavanja. Od suštinske važnosti za ovu oblast jeste odnos EU i Afrike, zbog čega je u pripremi veliki, šesti po redu EU – Afrika samit u Lisabonu, organizovan uz pomoć Evropske investicione banke. Pored isticanja važnosti transatlantskog dijaloga i odnosa EU sa Ujedinjenim Kraljevstvom, portugalsko predsedavanje je u fokus svog programa stavilo i učvršćivanje političke i ekonomske saradnje sa Indijom.

Portugal predsedava Savetu u sklopu šireg, trojnog predsedništva koje pored Nemačke čini i Slovenija, koja će od Portugala preuzeti predsedavanje od 1. jula 2021. godine pa do kraja godine. U programu trojnog predsedništva Nemačka, Portugal i Slovenija su kao svoj primarni cilj izdvojile suočavanje s pandemijom Covida-19 i posledično proizvedenim socijalnim i ekonomskim razlikama.

 

Branislav Cvetković, Beogradska otvorena škola

 

Tekst je prvobitno objavljen u 68. broju biltena Progovori o pregovorima