Arhiva: Vesti

Savet usvaja direktivu o energetskoj efikasnosti

Savet usvaja direktivu o energetskoj efikasnosti

foto: Evropska unija

Savet Evropske unije usvojio je nove propise s ciljem značajnog smanjenja ukupne potrošnje energije unutar svojih članica za 11,7% do 2030. godine. Ova mera je deo šireg paketa Fit for 55 koji ima za cilj usklađivanje klimatskih i energetskih regulativa Evropske unije sa ciljem postizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine i smanjenjem emisija gasova sa efektom staklene bašte za najmanje 55% do 2030. godine u poređenju sa nivoima iz 1990. godine. 

Ključne tačke ovih novih pravila su sledeće: 

Osnovni cilj ove direktive jeste kolektivno obavezivanje država članica da do 2030. godine smanje ukupnu potrošnju energije za najmanje 11,7%, u poređenju sa prognozama potrošnje energije za 2030. godinu napravljenim 2020. godine. 

Značajno je napomenuti da će članice sada biti zakonski obavezane da daju prioritet energetskoj efikasnosti prilikom kreiranja politika, planiranja i većih investicija, čime će princip energetske efikasnosti postati prvi put robusno zakonski osnažen, izjavila je Komisija. 

Nacionalne vlade su se složile da gotovo udvostruče pojedinačne godišnje uštede energije u smislu ukupne potrošnje energije u narednim godinama. 

Godišnji cilj uštede energije za ukupnu potrošnju energije će postepeno rasti od 2024. do 2030. godine. Članice će obezbediti nove godišnje uštede od 1,49% ukupne potrošnje energije u proseku tokom ovog perioda, što je značajan porast u odnosu na trenutni zahtev od 0,8%, da bi postepeno dostigle 1,9% do 31. decembra 2030. godine, navodi se u saopštenju Saveta. 

Pravila ove direktive propisuju da javni sektor mora ostvariti godišnje smanjenje potrošnje energije od 1,9%, izuzev javnog prevoza i vojske. Članice su takođe obavezne da renoviraju najmanje 3% ukupne površine zgrada u vlasništvu javnih tela svake godine. 

Najnovije