PDOException Object ( [message:protected] => SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away [string:Exception:private] => [code:protected] => HY000 [file:protected] => /home/admin/web/eupregovori.bos.rs/public_html/_cms/inc/database.php [line:protected] => 106 [trace:Exception:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /home/admin/web/eupregovori.bos.rs/public_html/_cms/inc/database.php [line] => 106 [function] => execute [class] => PDOStatement [type] => -> [args] => Array ( [0] => ) ) [1] => Array ( [file] => /home/admin/web/eupregovori.bos.rs/public_html/_cms/inc/database.php [line] => 114 [function] => execute [class] => Database [type] => -> [args] => Array ( ) ) [2] => Array ( [file] => /home/admin/web/eupregovori.bos.rs/public_html/_cms/inc/functions.inc.php [line] => 439 [function] => getRow [class] => Database [type] => -> [args] => Array ( ) ) [3] => Array ( [file] => /home/admin/web/eupregovori.bos.rs/public_html/_cms/show_news.php [line] => 193 [function] => showGallery [args] => Array ( [0] => Array ( [i_post] => 4347 [0] => 4347 [title] => [1] => Palestinsko-izraelski sukob - O međunarodnom pravu u pojasu Gaze [text] => <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0" style="text-align: center;"><em>foto: <a href="https://unsplash.com/@ahmed96?utm_content=creditCopyText&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=unsplash" target="_blank">Ahmed Abu Hameeda</a> on Unsplash.com<br /></em></p> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"><em><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Palestinski narod ima pravo na samoopredeljenje koji uključuje i stvaranje sopstvene države. Međunarodno pravo ne zabranjuje palestinskom narodu da prilikom primene tog prava koristi i upotrebu sile, ali je pitanje da li je </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamas</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> u ovom trenutku zaista predstavnik palestinskog naroda. Međutim, primena prava na samoopredeljenje palestinskog naroda je pre svega ograničena normama međunarodnog humanitarnog prava koje važi za sve strane</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">.&nbsp;</span></span></em><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Sedmog oktobra ujutru je vojno krilo </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamasa</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> otpočelo vojnu operaciju tokom koje je na vi&scaron;e lokacija probi</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">jena</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> ograd</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">a</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> koja okružuje Gazu. </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">U trenutku pisanja ovog teksta se procenj</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">uje da je broj žrtava </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">u ovoj </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">operacij</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">i, kao</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> i </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">u </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">odgovor</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">u</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> Izraela koji je usledio</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">preko 1</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">.</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">500</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> mrtvih</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">, a da je</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> broj</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> ranjenih preko 6</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">.</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">000. Većina njih su civili. Veliki broj lica se vode kao nestala, a postoji i </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">znatan</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> broj talaca koji se nalaze sa obe strane ograde. </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">N</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">ažalost</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> nema nikakve sumnje da će se u narednim danima broj žrtava ovog sukoba povećavati. Očekivano i s razlogom se javljaju brojne osude </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">i apeli da se kazne svi oni koji su počinili zločine. U trenutku kada se verovatno iz minuta u minut de&scaron;avaju te&scaron;ka kr&scaron;enja međunarodnog humanitarnog prava</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> i</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> ljudskih prava nije lako akademski govoriti i pisati o po&scaron;tovanju međunarodnog prava na prostoru koji mnogo vi&scaron;e liči na pakao</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> na zemlji nego na </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">uređenu teritoriju</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">. Pa ipak, ovaj tekst govori upravo o </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">međunarodnopravnim</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> aspektima ovog pitanja</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> i poku&scaron;ava da pojasni važeće norme međunarodnog prava u sukobima ove vrste. </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Svakako, </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">u tekstu ove dužine nij</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">e moguće sagledati sve aspekte izraelsko-palestinskog sukoba</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> koji imaju svoj uticaj i na međunarodno pravo.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><strong><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS">Pravo Palestinaca na samoopredeljenje</span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></strong></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Pravo na samoopredeljenje je jedno od načela ili op&scaron;tih principa međunarodnog prava. Drugim rečima, to je jedan od stubova na kojima čitav sistem međunarodnog prava počiva. Nažalost, kao &scaron;to je slučaj i kod ostalih načela</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> poput zabrane upotrebe sile u međunarodnim odnosima ili suverenoj jednakosti država, postoje određene sive zone u vezi sa</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> njegovom</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> preciznom sadržinom i pitanjem ko je adresat ovog prava &ndash; kako definisati koncept &bdquo;naroda</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">&rdquo;</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">. S druge strane, povoljna okolnost u ovom smislu je da danas nema nikakve sumnje da Palestinci predstavljaju narod i da imaju pravo na samoopredeljenje. Ova činjenica je potvrđena i u Savetodavnom mi&scaron;ljenju Međunarodnog suda pravde </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">o izgradnji zida na palestinskoj teritoriji 2004. godine, u mnogim rezoluci</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">jama Generalne skup&scaron;tine Ujedinj</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">enih nacija, kao i u mnogim drugim dokumentima i stavovima gotovo svih država. Uostalom, može se tvrditi da to pravo na samoopredeljenje palestinskog naroda priznaje i Izrael.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Sledeće pitanje u vezi s pravom palestinskog naroda na samoopredeljenje je &scaron;ta ono podrazumeva. U ovoj konkretnoj situaciji pravo na samoopredeljenje podrazumeva i stvaranje sopstvene države ukoliko je to volja palestinskog naroda</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> s tim &scaron;to bi granice te države morale da po&scaron;tuju pravni princip </span></span><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">uti</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">possidetis</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">juris</span></span><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">. Ovom pitanju su, naravno, bili posvećeni mnogi sati</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">i </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">dani</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> tokom izraelsko-palestinskih </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">pregovora, ali pravo na stvaranje sopstvene države u tom smislu ne bi smelo da bude sporno.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><strong><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamas</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> i </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">predstavljanje palestinskog naroda</span></span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></strong></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Pravo naroda na samoopredeljenje je kolekt</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">ivno pravo. Ono može da se primeni samo od strane onih grupa ili organizacija koje </span></span><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS">zaista, </span><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">u su&scaron;tinskom smislu</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> predstavljaju taj narod. U pojedinim istorijskim periodima to pravo je </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">u vezi s palestinskim narodnom </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">bilo priznato Palestinskoj oslobodilačkoj organizaciji. Međutim, 1987. godine je osnovana radikalna organizacija </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamas</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> čiji je uticaj među Palestincima u poslednjih 25 godina rastao. Otvoreno je pitanje da li se za </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamas</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> danas može reći da zaista</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> predstavlja palestinski narod</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> iako je </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">prema određenim procenama podr&scaron;</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">ka Palestinaca </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamasu</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> u Gazi </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">skoro 60%, dok je na Za</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">padnoj obali taj procenat </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">niži. </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Veoma je upitno i sporno</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> i</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">može li se u ovakvim</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">uslovima realno </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">proceni</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">ti</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> koliku podr&scaron;ku </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamas</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> zaista ima u palestinskom narodu.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><strong><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS">Pravo na upotrebu sile&nbsp;</span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></strong></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Prvo pitanje koje se u vezi sa upotrebom sile postavlja u ovom kontekstu je da li narodi koji imaju pravo na samoopredeljenje imaju pravo da se za njega bore i upotrebom sile. Moram da napomenem da u vezi s </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">tim</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> nema konsenzusa u doktrini međunarodnog prava. Moj stav je da </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">čak i ukoliko </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">međunarodno pravo ne garantuje pravo na upotrebu sile naroda koji se bore za samoopredeljenje</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> ono ga svakako ne zabranjuje. Ovo stoga &scaron;to zabrana upotrebe sile oličena u članu 2(4) Povelje Ujedinjenih nacija zabranjuje </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">upotrebu sile</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> u </span></span><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS">međunarodnim odnosima </span><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">država i ne može se automatski </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">primeniti na narode koji</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> se bore za samoopredeljenje. Nakon terorističkih napada na teritoriji Amerike 2001. godine se pojavila tendencija u</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">doktrini međunarodnog prava</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> da se državama garantuje pravo na samoodbranu </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">i </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">od nedržavnih aktera, ali to ne može </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">važiti u slučaju borbe naroda </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">z</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">a </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">samoopredeljenje. </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Dakle, međunarodno pravo</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">prema mom mi&scaron;ljenju</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> možda ne</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> ovla&scaron;ćuje, </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">ali svakako ne </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">zabranjuje narodima koji ispunjavaju uslove za to da se i nasilnim sredstvima bore za samoopredeljenje. </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Prethodno postavljeno p</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">itanje da li </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamas</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> u tom smislu može da legitimno predstavlja palestinski narod u borbi na samoopredeljenje, ipak, ostaje</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> nere&scaron;eno</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Situacija se dodatno usložnjava ukoliko u ovu jednačinu ubacimo i pitanje da li je </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">ili nije </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Gaza danas okupirana teritorija</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">.</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> Reč je, naime</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> o tome da se Izrael povukao s teritorije Gaze 2005. godine, ali je nastavio da u određenom smislu kontroli&scaron;e</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> t</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">u teritoriju i nakon povlačenja. Ovo je važno jer okupacija podrazumeva </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">efektivnu kontrolu nad teritorijom druge države</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">, ali se stavovi doktrine međunarodnog prava razlikuju po pitanju da li je moguće u ovom smislu kontrolisati teritoriju</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> Gaze</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">, a da </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">fizički na njoj niste prisutni</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">. Pitanje da li je </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">ili nije </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">teritorija </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Gaze </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">okupirana važno </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">je </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">i zbog toga &scaron;to </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">okupator </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">po pravilu</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> ne može da ima pravo na samoodbranu koje je državama garantovano Poveljom UN (član 51) i međunarodnim običajnim pravom</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">. </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Poslednje &scaron;to u ovom smislu treba pomenuti je da i država koja ima pravo na samoodbranu to pravo mora da koristi u skladu s principima proporcionalnosti i neophodnosti.</span></span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><strong><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">N</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">orm</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">e</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> međunarodnog humanitarnog prava</span></span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></strong></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Potpuno ne</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">zavisno</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">od </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">pitanj</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">a</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> da li su </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamas</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> i Izrael imali pravo na upotrebu sile u ovoj situaciji stoje norme međunarodnog humanitarnog prava koje ih podjednako obavezuju. </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Međunarodno humanitarno pravo je grana međunarodnog prava čiji je osnovni cilj da za&scaron;titi lica koja ne učestvuju ili vi&scaron;e ne učestvuju u neprijateljstvima (civili, ranjenici, brodolomnici, ratni zarobljenici)</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> i postavlja ograničenja u vezi sa upotrebom određenih sredstava i metoda ratovanja</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">. Osnovno pravilo međunarodnog humanitarnog prava je princip distinkcije ili razlikovanja koji stranama u sukobu nalaže da u svako doba prave razliku između civila i civilnih objekata </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">s</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> jedne i vojnih ciljeva s druge strane, kao i da usmere svoje vojne operacije isključivo prema vojnim ciljevima.</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> Ovo pravilo važi bez obzira da li je reč o </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">nemeđunarodnim</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> ili međunarodnim oružanim sukobima.</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> Iako je određivanje vojnih ciljeva u realnim uslovima vođenja neprijateljstava, a naročito u gusto naseljenim područjima kao &scaron;to je Gaza, izuzetno složeno, </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">to ne oslobađa strane u sukobu njegovog po&scaron;tovanja i </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">već sada ima sasvim dovoljno indikatora da su civili bili nameravani cilj određenih operacija</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> &scaron;to predstavlja te&scaron;ka kr&scaron;enja međunarodnog humanitarnog prava, odnosno ratne zločine, a potencijalno i zločin protiv čovečnosti. Po svemu sudeći, ovih dana će biti izuzetno te&scaron;ko </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">samo </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">nabr</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">o</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">jati sva kr&scaron;enja međunarodnog humanitarnog prava jer već sada</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> &ndash;</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> pored namernog </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">targetiranja</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> civilnog stanovni&scaron;tva</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> &ndash;</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> imamo</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">i jasne indikatore o drugim mogućim ratnim zločinima.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><strong><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS">Zaključak</span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></strong></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Palestinski narod ima pravo na samoopredeljenje koji uključuje i stvaranje sopstvene države. Međunarodno pravo ne zabranjuje palestinskom narodu da prilikom pri</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">mene tog</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> prava koristi i upotrebu sile, ali je pitanje da li je </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamas</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> u ovom trenutku zaista predstavnik palestinskog naroda. Međutim, primena prava na samoopredeljenje palestinskog naroda je pre svega ograničena normama međunarodnog humanitarnog prava koje važi za sve strane i u </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">nemeđunarodnim</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> i u međunarodnim oružanim sukobima. Metode koje je </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamas</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> koristio pr</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">ilikom svog napada u subotu </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">predstavljaju</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">između ostalog</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> i </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">namerno </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">targ</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">etiranje</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> civila, odnosno </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">ratni zločin. Ovakve metode </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamasa</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> ne mogu poni&scaron;titi postojeće pravo na samoopredeljenje palestinskog naroda, ali mogu dovesti u pitanje međunarodnu podr&scaron;ku primeni ovog prava. S druge strane, u trenutku p</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">isanja ovog teksta </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">vidimo </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">i </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">prve posledice izraelskog napada na Gazu. </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">U tom smislu postoje naznake tepih bombardovanja, odnosno </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">nediskriminativnih</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> napada. Dodatno, i</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">zjave određenih </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">izraelskih zvaničnika da su</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> stanovnici Gaze </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">ljudske životinje i da će tokom opsade svi </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">biti odsečeni od </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">dostave hrane, </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">vode</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">, goriva i struje, predstavljaju zabrinjavajuće upozorenje </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">o mogućnosti </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">novih </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">ratnih zločina i(li) zločina protiv čovečnosti.</span></span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></p> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"><span class="EOP SCXW73157083 BCX0"><em>Tekst je prvobitno objavljen u&nbsp;<a href="https://issuu.com/beogradska.otvorena.skola/docs/bilten_101/06_?ff" target="_blank">101. broju</a>&nbsp;biltena Progovori o pregovorima.</em></span></p> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><em>Autor:&nbsp;Milo&scaron; Hrnjaz<br /></em><em>Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu</em></p> </div> [2] => <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0" style="text-align: center;"><em>foto: <a href="https://unsplash.com/@ahmed96?utm_content=creditCopyText&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=unsplash" target="_blank">Ahmed Abu Hameeda</a> on Unsplash.com<br /></em></p> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"><em><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Palestinski narod ima pravo na samoopredeljenje koji uključuje i stvaranje sopstvene države. Međunarodno pravo ne zabranjuje palestinskom narodu da prilikom primene tog prava koristi i upotrebu sile, ali je pitanje da li je </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamas</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> u ovom trenutku zaista predstavnik palestinskog naroda. Međutim, primena prava na samoopredeljenje palestinskog naroda je pre svega ograničena normama međunarodnog humanitarnog prava koje važi za sve strane</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">.&nbsp;</span></span></em><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Sedmog oktobra ujutru je vojno krilo </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamasa</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> otpočelo vojnu operaciju tokom koje je na vi&scaron;e lokacija probi</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">jena</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> ograd</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">a</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> koja okružuje Gazu. </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">U trenutku pisanja ovog teksta se procenj</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">uje da je broj žrtava </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">u ovoj </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">operacij</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">i, kao</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> i </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">u </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">odgovor</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">u</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> Izraela koji je usledio</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">preko 1</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">.</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">500</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> mrtvih</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">, a da je</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> broj</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> ranjenih preko 6</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">.</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">000. Većina njih su civili. Veliki broj lica se vode kao nestala, a postoji i </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">znatan</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> broj talaca koji se nalaze sa obe strane ograde. </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">N</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">ažalost</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> nema nikakve sumnje da će se u narednim danima broj žrtava ovog sukoba povećavati. Očekivano i s razlogom se javljaju brojne osude </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">i apeli da se kazne svi oni koji su počinili zločine. U trenutku kada se verovatno iz minuta u minut de&scaron;avaju te&scaron;ka kr&scaron;enja međunarodnog humanitarnog prava</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> i</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> ljudskih prava nije lako akademski govoriti i pisati o po&scaron;tovanju međunarodnog prava na prostoru koji mnogo vi&scaron;e liči na pakao</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> na zemlji nego na </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">uređenu teritoriju</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">. Pa ipak, ovaj tekst govori upravo o </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">međunarodnopravnim</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> aspektima ovog pitanja</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> i poku&scaron;ava da pojasni važeće norme međunarodnog prava u sukobima ove vrste. </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Svakako, </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">u tekstu ove dužine nij</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">e moguće sagledati sve aspekte izraelsko-palestinskog sukoba</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> koji imaju svoj uticaj i na međunarodno pravo.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><strong><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS">Pravo Palestinaca na samoopredeljenje</span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></strong></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Pravo na samoopredeljenje je jedno od načela ili op&scaron;tih principa međunarodnog prava. Drugim rečima, to je jedan od stubova na kojima čitav sistem međunarodnog prava počiva. Nažalost, kao &scaron;to je slučaj i kod ostalih načela</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> poput zabrane upotrebe sile u međunarodnim odnosima ili suverenoj jednakosti država, postoje određene sive zone u vezi sa</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> njegovom</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> preciznom sadržinom i pitanjem ko je adresat ovog prava &ndash; kako definisati koncept &bdquo;naroda</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">&rdquo;</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">. S druge strane, povoljna okolnost u ovom smislu je da danas nema nikakve sumnje da Palestinci predstavljaju narod i da imaju pravo na samoopredeljenje. Ova činjenica je potvrđena i u Savetodavnom mi&scaron;ljenju Međunarodnog suda pravde </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">o izgradnji zida na palestinskoj teritoriji 2004. godine, u mnogim rezoluci</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">jama Generalne skup&scaron;tine Ujedinj</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">enih nacija, kao i u mnogim drugim dokumentima i stavovima gotovo svih država. Uostalom, može se tvrditi da to pravo na samoopredeljenje palestinskog naroda priznaje i Izrael.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Sledeće pitanje u vezi s pravom palestinskog naroda na samoopredeljenje je &scaron;ta ono podrazumeva. U ovoj konkretnoj situaciji pravo na samoopredeljenje podrazumeva i stvaranje sopstvene države ukoliko je to volja palestinskog naroda</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> s tim &scaron;to bi granice te države morale da po&scaron;tuju pravni princip </span></span><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">uti</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">possidetis</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">juris</span></span><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">. Ovom pitanju su, naravno, bili posvećeni mnogi sati</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">i </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">dani</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> tokom izraelsko-palestinskih </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">pregovora, ali pravo na stvaranje sopstvene države u tom smislu ne bi smelo da bude sporno.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><strong><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamas</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> i </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">predstavljanje palestinskog naroda</span></span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></strong></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Pravo naroda na samoopredeljenje je kolekt</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">ivno pravo. Ono može da se primeni samo od strane onih grupa ili organizacija koje </span></span><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS">zaista, </span><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">u su&scaron;tinskom smislu</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> predstavljaju taj narod. U pojedinim istorijskim periodima to pravo je </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">u vezi s palestinskim narodnom </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">bilo priznato Palestinskoj oslobodilačkoj organizaciji. Međutim, 1987. godine je osnovana radikalna organizacija </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamas</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> čiji je uticaj među Palestincima u poslednjih 25 godina rastao. Otvoreno je pitanje da li se za </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamas</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> danas može reći da zaista</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> predstavlja palestinski narod</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> iako je </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">prema određenim procenama podr&scaron;</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">ka Palestinaca </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamasu</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> u Gazi </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">skoro 60%, dok je na Za</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">padnoj obali taj procenat </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">niži. </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Veoma je upitno i sporno</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> i</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">može li se u ovakvim</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">uslovima realno </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">proceni</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">ti</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> koliku podr&scaron;ku </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamas</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> zaista ima u palestinskom narodu.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><strong><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS">Pravo na upotrebu sile&nbsp;</span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></strong></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Prvo pitanje koje se u vezi sa upotrebom sile postavlja u ovom kontekstu je da li narodi koji imaju pravo na samoopredeljenje imaju pravo da se za njega bore i upotrebom sile. Moram da napomenem da u vezi s </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">tim</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> nema konsenzusa u doktrini međunarodnog prava. Moj stav je da </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">čak i ukoliko </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">međunarodno pravo ne garantuje pravo na upotrebu sile naroda koji se bore za samoopredeljenje</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> ono ga svakako ne zabranjuje. Ovo stoga &scaron;to zabrana upotrebe sile oličena u članu 2(4) Povelje Ujedinjenih nacija zabranjuje </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">upotrebu sile</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> u </span></span><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS">međunarodnim odnosima </span><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">država i ne može se automatski </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">primeniti na narode koji</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> se bore za samoopredeljenje. Nakon terorističkih napada na teritoriji Amerike 2001. godine se pojavila tendencija u</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">doktrini međunarodnog prava</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> da se državama garantuje pravo na samoodbranu </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">i </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">od nedržavnih aktera, ali to ne može </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">važiti u slučaju borbe naroda </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">z</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">a </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">samoopredeljenje. </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Dakle, međunarodno pravo</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">prema mom mi&scaron;ljenju</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> možda ne</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> ovla&scaron;ćuje, </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">ali svakako ne </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">zabranjuje narodima koji ispunjavaju uslove za to da se i nasilnim sredstvima bore za samoopredeljenje. </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Prethodno postavljeno p</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">itanje da li </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamas</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> u tom smislu može da legitimno predstavlja palestinski narod u borbi na samoopredeljenje, ipak, ostaje</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> nere&scaron;eno</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Situacija se dodatno usložnjava ukoliko u ovu jednačinu ubacimo i pitanje da li je </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">ili nije </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Gaza danas okupirana teritorija</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">.</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> Reč je, naime</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> o tome da se Izrael povukao s teritorije Gaze 2005. godine, ali je nastavio da u određenom smislu kontroli&scaron;e</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> t</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">u teritoriju i nakon povlačenja. Ovo je važno jer okupacija podrazumeva </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">efektivnu kontrolu nad teritorijom druge države</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">, ali se stavovi doktrine međunarodnog prava razlikuju po pitanju da li je moguće u ovom smislu kontrolisati teritoriju</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> Gaze</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">, a da </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">fizički na njoj niste prisutni</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">. Pitanje da li je </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">ili nije </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">teritorija </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Gaze </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">okupirana važno </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">je </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">i zbog toga &scaron;to </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">okupator </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">po pravilu</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> ne može da ima pravo na samoodbranu koje je državama garantovano Poveljom UN (član 51) i međunarodnim običajnim pravom</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">. </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Poslednje &scaron;to u ovom smislu treba pomenuti je da i država koja ima pravo na samoodbranu to pravo mora da koristi u skladu s principima proporcionalnosti i neophodnosti.</span></span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><strong><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">N</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">orm</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">e</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> međunarodnog humanitarnog prava</span></span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></strong></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Potpuno ne</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">zavisno</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">od </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">pitanj</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">a</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> da li su </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamas</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> i Izrael imali pravo na upotrebu sile u ovoj situaciji stoje norme međunarodnog humanitarnog prava koje ih podjednako obavezuju. </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Međunarodno humanitarno pravo je grana međunarodnog prava čiji je osnovni cilj da za&scaron;titi lica koja ne učestvuju ili vi&scaron;e ne učestvuju u neprijateljstvima (civili, ranjenici, brodolomnici, ratni zarobljenici)</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> i postavlja ograničenja u vezi sa upotrebom određenih sredstava i metoda ratovanja</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">. Osnovno pravilo međunarodnog humanitarnog prava je princip distinkcije ili razlikovanja koji stranama u sukobu nalaže da u svako doba prave razliku između civila i civilnih objekata </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">s</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> jedne i vojnih ciljeva s druge strane, kao i da usmere svoje vojne operacije isključivo prema vojnim ciljevima.</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> Ovo pravilo važi bez obzira da li je reč o </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">nemeđunarodnim</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> ili međunarodnim oružanim sukobima.</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> Iako je određivanje vojnih ciljeva u realnim uslovima vođenja neprijateljstava, a naročito u gusto naseljenim područjima kao &scaron;to je Gaza, izuzetno složeno, </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">to ne oslobađa strane u sukobu njegovog po&scaron;tovanja i </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">već sada ima sasvim dovoljno indikatora da su civili bili nameravani cilj određenih operacija</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> &scaron;to predstavlja te&scaron;ka kr&scaron;enja međunarodnog humanitarnog prava, odnosno ratne zločine, a potencijalno i zločin protiv čovečnosti. Po svemu sudeći, ovih dana će biti izuzetno te&scaron;ko </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">samo </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">nabr</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">o</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">jati sva kr&scaron;enja međunarodnog humanitarnog prava jer već sada</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> &ndash;</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> pored namernog </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">targetiranja</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> civilnog stanovni&scaron;tva</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> &ndash;</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> imamo</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">i jasne indikatore o drugim mogućim ratnim zločinima.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0"><strong><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS">Zaključak</span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></strong></p> </div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW73157083 BCX0"> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"><span class="TextRun SCXW73157083 BCX0" lang="SR-LATN-RS" xml:lang="SR-LATN-RS"><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">Palestinski narod ima pravo na samoopredeljenje koji uključuje i stvaranje sopstvene države. Međunarodno pravo ne zabranjuje palestinskom narodu da prilikom pri</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">mene tog</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> prava koristi i upotrebu sile, ali je pitanje da li je </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamas</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> u ovom trenutku zaista predstavnik palestinskog naroda. Međutim, primena prava na samoopredeljenje palestinskog naroda je pre svega ograničena normama međunarodnog humanitarnog prava koje važi za sve strane i u </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">nemeđunarodnim</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> i u međunarodnim oružanim sukobima. Metode koje je </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamas</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> koristio pr</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">ilikom svog napada u subotu </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">predstavljaju</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">između ostalog</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> i </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">namerno </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">targ</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">etiranje</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> civila, odnosno </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">ratni zločin. Ovakve metode </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">Hamasa</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> ne mogu poni&scaron;titi postojeće pravo na samoopredeljenje palestinskog naroda, ali mogu dovesti u pitanje međunarodnu podr&scaron;ku primeni ovog prava. S druge strane, u trenutku p</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">isanja ovog teksta </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">vidimo </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">i </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">prve posledice izraelskog napada na Gazu. </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">U tom smislu postoje naznake tepih bombardovanja, odnosno </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW73157083 BCX0">nediskriminativnih</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> napada. Dodatno, i</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">zjave određenih </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">izraelskih zvaničnika da su</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0"> stanovnici Gaze </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">ljudske životinje i da će tokom opsade svi </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">biti odsečeni od </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">dostave hrane, </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">vode</span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">, goriva i struje, predstavljaju zabrinjavajuće upozorenje </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">o mogućnosti </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">novih </span><span class="NormalTextRun SCXW73157083 BCX0">ratnih zločina i(li) zločina protiv čovečnosti.</span></span><span class="EOP SCXW73157083 BCX0">&nbsp;</span></p> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;"><span class="EOP SCXW73157083 BCX0"><em>Tekst je prvobitno objavljen u&nbsp;<a href="https://issuu.com/beogradska.otvorena.skola/docs/bilten_101/06_?ff" target="_blank">101. broju</a>&nbsp;biltena Progovori o pregovorima.</em></span></p> <p class="Paragraph SCXW73157083 BCX0" style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><em>Autor:&nbsp;Milo&scaron; Hrnjaz<br /></em><em>Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu</em></p> </div> [description] => [3] => [author] => 31 [4] => 31 [status] => 1 [5] => 1 [time] => 1699887908 [6] => 1699887504 [start] => 1699887504 [7] => 1699887504 [end] => 0 [8] => 0 [updated] => 1699887911 [9] => 1701947653 [trash] => 0 [10] => 0 [avatar] => 3545 [11] => 3545 [url] => palestinsko-izraelski-sukob---o-medunarodnom-pravu-u-pojasu-gaze [12] => palestinsko-izraelski-sukob---o-medunarodnom-pravu-u-pojasu-gaze [read_access] => public [13] => public [i_profile] => 31 [14] => 31 [i_user] => 32 [15] => 32 [photo] => [16] => [name] => Veljko Jovanovic [17] => Veljko Jovanovic [info] => [18] => [sex] => [19] => [birthdate] => [20] => [education] => [21] => [work] => [22] => [work_position] => [23] => [interests] => [24] => [email] => veljko.jovanovic@bos.rs [25] => veljko.jovanovic@bos.rs [phone] => [26] => [mobile] => [27] => [website] => 10 [28] => [location] => [29] => [disabled] => 0 [30] => 0 [link] => [31] => [photo_src] => [32] => [photo_thumb] => [33] => [photo_small] => [34] => [35] => 4347 [meta] => category [36] => category [meta_key] => 1463 [37] => 1463 [meta_order] => 1 [38] => 1 [i_photo] => 3545 [39] => 3545 [profile] => 31 [40] => 31 [41] => [42] => [file] => ahmed-abu-hameeda-D9lCSvUcErk-unsplash [43] => ahmed-abu-hameeda-D9lCSvUcErk-unsplash [type] => jpg [44] => jpg [album] => 0 [45] => 0 [46] => 1699887908 [src] => /progovori-o-pregovorima/photos/3101699887908.jpg [47] => /progovori-o-pregovorima/photos/3101699887908.jpg [thumb] => /progovori-o-pregovorima/photos/thumbs/3101699887908.jpg [48] => /progovori-o-pregovorima/photos/thumbs/3101699887908.jpg [big] => /progovori-o-pregovorima/photos/big/3101699887908.jpg [49] => /progovori-o-pregovorima/photos/big/3101699887908.jpg [enabled] => 1 [50] => 1 [51] => 1699887911 [52] => 10 ) [1] => 160 [2] => [3] => item col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3 mb-3 ) ) [4] => Array ( [file] => /home/admin/web/eupregovori.bos.rs/public_html/_cms/functions.php [line] => 72 [args] => Array ( [0] => /home/admin/web/eupregovori.bos.rs/public_html/_cms/show_news.php ) [function] => include ) [5] => Array ( [file] => /home/admin/web/eupregovori.bos.rs/public_html/progovori-o-pregovorima/templates/layouts/news.lyt [line] => 9 [function] => get_content [args] => Array ( [0] => [1] => 20 ) ) [6] => Array ( [file] => /home/admin/web/eupregovori.bos.rs/public_html/index.php [line] => 50 [args] => Array ( [0] => /home/admin/web/eupregovori.bos.rs/public_html/progovori-o-pregovorima/templates/layouts/news.lyt ) [function] => include ) ) [previous:Exception:private] => [errorInfo] => Array ( [0] => HY000 [1] => 2006 [2] => MySQL server has gone away ) )