Arhiva: Vesti

Evropski parlament odobrava ključnu budžetsku podršku Ukrajini i Evropskoj uniji

Evropski parlament odobrava ključnu budžetsku podršku Ukrajini i Evropskoj uniji

foto: Alexandre Lallemand on Unsplash

Poslanici Evropskog parlamenta odobravaju dugoročno finansiranje Ukrajine, "Platformu strateških tehnologija za Evropu" (STEP) i povezane velike promene u višegodišnjem budžetu EU

Parlament je u utorak odobrio reviziju dugoročnog budžeta EU – višegodišnjeg finansijskog okvira (MFF). Ovo uključuje pomoć u Ukrajini od 50 milijardi evra i "Platformu strateških tehnologija za Evropu" (STEP), koja ima za cilj da učini EU strateški nezavisnom i podstakne inovacije.

Revizija dugoročnog budžeta EU

Ova izmena MFF-a, odobrena sa 499 glasova za, 67 protiv i 31 uzdržanih, omogućiće da budžet EU efikasnije odgovori na promenljive potrebe i neočekivane okolnosti. Posebno jača budžet EU kako bi se suočio s migracijama, spoljnim izazovima, kao i sa kriznom spremnošću i budžetskom fleksibilnošću EU. U skladu sa zahtevima Parlamenta, izmena uvodi mehanizam za suočavanje sa rastućim troškovima povezanim sa otplatom plana oporavka NextGenerationEU usled povećanja kamatnih stopa. Poslanici su postigli dogovor sa državama članicama o dugoročnom budžetu 6. februara. Svi detalji su navedeni u odgovarajućem saopštenju za štampu.

Parlament je takođe usvojio rezoluciju o izmeni regulative MFF-a sa 422 glasa za, 101 protiv i 101 uzdržan.

Finansijska pomoć Ukrajini

Revizija MFF-a takođe uspostavlja takozvani mehanizam za Ukrajinu, odobren sa 536 glasova za, 40 protiv i 39 uzdržanih, sa ukupnim kapacitetom od 50 milijardi evra za grantove, zajmove i garancije, pokazujući da EU stoji uz Ukrajinu i da će nastaviti je podržavati koliko god je potrebno. O poboljšanjima koje su poslanici Evropskog parlamenta postigli tokom pregovora pročitajte u saopštenju za javnost o dogovoru sa Savetom od 6. februara.

Platforma za strateške tehnologije za Evropu

Platforma je odobrena sa 517 glasova za, 59 protiv i 51 uzdržanim. To je još jedan deo paketa revizije budžeta i ima za cilj da konsoliduje i unapredi položaj Evrope u ključnim tehnološkim oblastima. Ove oblasti uključuju digitalne tehnologije, čiste i resursno efikasne tehnologije, kao što su net-zero tehnologije i biotehnologije. Sve detalje o sporazumu sa državama članicama od 7. februara pročitajte u saopštenju za javnost.

Pozadina

Višegodišnji finansijski okvir (MFF) postavlja godišnja ograničenja ("gornje granice" rashoda) za obaveze EU u različitim oblastima politike (široke kategorije potrošnje koje se nazivaju "naslovi") i za ukupna plaćanja tokom perioda od sedam godina. Trenutni okvir za period 2021-2027. usvojen je 2020. Evropska komisija je 20. juna 2023. predložila srednjoročnu reviziju, uključujući uspostavljanje pomoći za Ukrajinu i STEP.

Izvor: Evropski parlament

Najnovije