Arhiva: U fokusu

Rezultati mapiranja zainteresovanih aktera da prate proces pregovora o pristupanju Srbije EU

Rezultati mapiranja zainteresovanih aktera da prate proces pregovora o pristupanju Srbije EU

Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) pokrenuo je inicijativu „PROGOVORI O PREGOVORIMA - aktivno učešće civilnog društva u procesu pregovara sa EU“. Osnovni cilj ove Inicijative jeste da doprinese evropeizaciji Srbije kroz promociju transparentnog i odgovornog procesa vođenja pregovora o pristupanju Evropskoj uniji (EU) zasnovanog na dijalogu i partnerskoj saradnji civilnog društva i javnih vlasti.

U cilju podsticanja dijaloga na nacionalnom nivou i definisanja principa na kojima će se proces pregovora o pristupanju Srbije EU voditi, CEI je u periodu od 14. januara do 4. februara 2014. godine sproveo mapiranje organizacija civilnog društva (OCD), profesionalnih i strukovnih udruženja, akademske javnosti, medija i drugih zainteresovanih strana u procesu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji putem specijalno dizajniranog upitnika. U naznačenom vremenskom periodu, upitnik je popunilo ukupno 304 organizacije i institucije. 

Rezultati istraživanja su pružili odgovore na pitanja koja se odnose na kapacitete zainteresovanih aktera da prate proces pregovora, informisanost o procesu pregovora, s posebnim akcentom na ocenu saradnje sa nadležnim institucijama i uspostavljenom strukturom odgovornom za vođenje pregovora sa EU. Najvažniji rezultat mapiranja je baze zainteresovanih aktera koji žele da prate proces pregovora Republike Srbije sa EU kroz specifična pregovaračka poglavlja.

Grafički prikaz rezultata istraživanja možete pogledati OVDE, dok detaljnu analiza možete preuzeti OVDE.

Naredni korak jeste formiranje zajedničke platforme za monitoring procesa pregovora o pristupanju EU od strane identifikovanih organizacija civilnog društva, profesionalnih i strukovnih udruženja, akademske javnosti, medija i drugih zainteresovanih aktera i promocija transparentnog, inkluzivnog i otvorenog procesa pregovora o pristupanju Srbije EU.

Pozivamo sve zainteresovane aktere, koji na bilo koji način žele i mogu, da se uključe u formiranje platfome za promociju transparentnog, odgovornog i inkluzivnog vođenja procesa pristupnih pregovora i pišu nam na sledeću imejl adresu: eupregovori@bos.rs

Sve informacije o procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije EU možete pratiti  preko web portala „PROGOVORI O PREGOVORIMA“.

Najnovije