Inicijativa „Progovori o pregovorima“

Beogradska otvorena škola (BOŠ) pokrenula je inicijativu „Progovori o pregovorima“ 2013. godine. Osnovni cilj ove Inicijative jeste da doprinese evropeizaciji Srbije kroz promociju transparentnog i odgovornog procesa vođenja pregovora o pristupanju Evropskoj uniji (EU) zasnovanog na dijalogu i partnerskoj saradnji civilnog društva i javnih vlasti.

U cilju informisanja javnosti o procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije EU kreirali smo veb portal i pokrenuli mesečni elektronski bilten „Progovori o pregovorima“. O procesu evropskih intregracija Srbije javnost informišemo i putem mobilne android aplikacije „Evropa za poneti".

Sprovedene aktivnosti u okviru inicijative podržala je Fondacija za otvoreno društvo Srbija. Rad Beogradske otvorene škole podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.