Analiza klastera tri – Konkurentnost i inkluzivni rast
Arhiva: Analize

Analiza klastera tri – Konkurentnost i inkluzivni rast

Klaster 3 – Konkurentnost i inkluzivni rast, pored klastera 2, 5 i 6, spada u grupu još uvek neotvorenih klastera i obuhvata osam poglavlja. Do danas, Srbija je otvorila pet poglavlja, a ni u jednom poglavlju u okviru ovog klastera nije preostalo ispunjavanje nikakvih merila za otvaranje. Za preostala tri neotvorena poglavlja Srbija je definisala pregovaračke pozicije. 

Ovaj klaster i reforme koje je potrebno sprovesti u okviru pregovora za pojedinačna poglavlja imaju značajne veze s Programom ekonomskih reformi Srbije kao najvažnijim strateškim dokumentom u ekonomskom dijalogu Evropske unije i kandidata (i potencijalnih kandidata) za članstvo u Evropskoj uniji. Svrha ovog dokumenta je priprema države za učešće u procesu ekonomskog i fiskalnog nadzora koji se sprovodi u svim državama članicama EU. Počevši od 2015, u Srbiji se ERP donosi početkom svake godineprojekcijama razvoja za naredne tri godine, a u januaru 2022. usvojen je osmi ERP za period 2022–2024. 

Stanje u pregovorima u oblasti Klastera 3 za potrebe ove analize prati se kroz stanje u pregovorima za svako pojedinačno poglavlje. Informacije o ključnim datumima i toku pregovora date su na osnovu zvaničnih informacija institucija Evropske unije i institucija Republike Srbije (Ministarstvo evropskih integracija Republike Srbije, Odbor za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije), uz podatke iz izveštaja o skriningu i pregovaračkih pozicija Srbije i EU za pojedinačna poglavlja.  

Pravne tekovine i sadržaj svakog pojedinačnog poglavlja daju su na osnovu uvida u baze podataka EU (EUR-Lex i baze podataka EU institucija), dok se aktivnosti na procesu usaglašavanja sa zakonodavstvom EU sprovedene u Srbiji prate kako iz redovnih godišnjih izveštaja Evropske komisije tako i na osnovu Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU i izveštaja o sprovođenju tog programa. Poslednja procena sprovedenih reformi predstavlja ocenu Evropske komisije iz redovnog godišnjeg izveštaja i komunikacije o proširenju.  

Na ovim dokumentima zasnivaju se i preporuke za buduće delovanje. Na osnovu ovih izvora, analiza svakog pojedinačnog poglavlja zaključuje se ključnim koristima za građane Srbije od reformi koje su predviđene kao neophodne u pojedinačnim poglavljima. Dodatno, navode se i budući strateški pravci delovanja EU za pojedinačne politike, a od tih novih inicijativa svakako će koristi imati i buduće članice. 

Analiza klastera dostupna je OVDE.

Najnovije