Ko pregovara

Učesnici pregovora o pristupanju su države članice Evropske unije i država kandidat za članstvo.

Strukture i organi Evropske unije uključeni u proces pregovora su u osnovi isti kao i oni korišćeni u prethodnim ciklusima proširenja. Pregovaračke stavove EU u ime država članica zastupa predsedavajući Savetu EU. U državama kandidatima za članstvo, organi i strukture koji učestvuju u pristupnim pregovorima se razlikuju, zavisno od pravno-političkog uređenja i tradicije, a u nekim slučajevima i od osoba koje u njima učestvuju. Sve države imaju glavnog pregovarača ili šefa pregovaračkog tima, koji prisustvuje sastancima u Briselu, i tu sličnost prestaje.

Najnovije vesti