O čemu se pregovara

Pregovori o članstvu između države kandidata i država članica EU vode se o uslovima i načinu prihvatanja i sprovođenja pravnih tekovina EU. Pravne tekovine EU su podeljene u 35 tematskih poglavlja, koja se ujedno smatraju i poglavljima pregovora. Do ulaska u članstvo u EU svaka država kandidat dužna je da preuzme celokupnu pravnu tekovinu Evropske unije i bude sposobna za njenu efikasnu primenu. 

 


 


 

Najnovije vesti