Koji su izazovi mladih na tržištu rada: Novi bilten „Progovori o pregovorima“

13. Jul 2017.
Koji su izazovi mladih na tržištu rada: Novi bilten „Progovori o pregovorima“

Početkom jula je izašao novi dvobroj biltena „Progovori o pregovorima“.

Dvobroj se bavi temom izazova mladih na tržištu rada, te šta u ovom pogledu donose pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Bilten predstavlja i programe osposobljavanja mladih za što bolji položaj na tržištu rada. Zašto je važno da se bavimo razvojem kvalitetnih radnih praksi pokazuje i iskustvo koje prenosimo u ovom broju biltena. Takođe, u ovom broju predstavljamo i pregovaračko poglavlje 19 koje se bavi socijalnom politikom i zapošljavanjem.

Za ovaj broj biltena intervju je dao Đuro Blanuša, generalni sekretar Regionalne kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana, koji bliže objašnjava ulogu Kancelarije.

Naša preporuka je i članak o scenarijima za budućnost Evropske unije, „EU na raskrsnici“.

Biltenu možete pristupiti ovde, dok prethodne brojeve možete da pogledate i preuzmete putem sledećeg linka.