EU: 11. decembra još dva poglavlja

06. Dec 2017.
EU: 11. decembra još dva poglavlja

Nakon nedavnih najava da bi Srbija do kraja godine trebalo da otvori nova pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, stigla je i formalna oduka iz EU da će na Međuvladinoj konferenciji u Briselu, biti otvoreno Poglavlje 6 - Kompanijsko pravo i Poglavlje 30 - Ekonomski odnosi sa inostranstvom.  

Nakon nedavnih izjava Šefa Delegacije EU u Srbiji, Sema Fabricija, da poglavlja treba da budu otvorena zato što je to pokazatelj da je Srbija dobro radila, na sastanku ambasadora zemalja članica u Briselu koji je održan 5. decembra, zvanično je potvrđeno da će Srbija otvoriti još dva poglavlja.

Estonija, koja predsedava Savetom EU, zakazala je Međuvladinu konferenciju za 11. decembar, a na konferenciji će pored delegacija Srbije i Evropske komisije učestvovati i predstavnici svih 28 država članica.

Srbija će nakon otvaranja dva nova poglavlja imati otvoreno ukupno 12 od 35 poglavlja. Poslednja poglavlja su otvorena na međuvladinoj konferenciji u Briselu u junu ove godine i to Poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine i Poglavlje 29 - Carinska unija.