Pregovaračka struktura Srbije

Prelaskom na novu metodologiju vođenja pristupnih pregovora februara 2021. godine, umesto Tima za vođenje pregovora sa Evropskom unijom i šefa pregovaračkog tima, Odlukom Vlade Republike Srbije, došlo je do reorganizacije institucija zaduženih za proces evropskih integracija. Odlukom je uveden Tim za podršku pregovorima, čiji su članovi koordinatori šest pregovaračkih klastera. Umesto šefa pregovaračkog tima, uvedena je pozicija glavnog pregovarača na kojoj se nalazi ministar/ka za evropske integracije. Uvedeno je i novo telo Koordinacija za vođenje pregovora Republike Srbije, na čijem čelu se nalazi ministar/ka za evropske integracije. Koordinacija za vođenje pregovora Republike Srbije zadužena je za pripremu i izradu svih predloga tokom pristupnih pregovora. Uz to, njen zadatak je i da usmerava i ocenjuje rad Tima za podršku pregovorima. 

Odluka Vlade o formiranju Koordinacije za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i Tima za podršku pregovorima

Koordinatori pregovaračkih klastera koordinacije za vođenje pregovora Republike Srbije

Članovi Tima za podršku pregovorima

Pre prelaska na novu metodologiju vođenja pristupnih pregovora, pregovaračka struktura Srbije izgledala je drugačije. Početak pristupnih pregovora za Srbiju podrazumevao je stvaranje pregovaračke strukture i izgradnju odgovarajućih administrativnih kapaciteta. Tokom septembra 2013. godine Vlada Republike Srbije usvojila je niz dokumenata neophodnih za uspostavljanje strukture i definisanje procedura za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU. Međutim, celokupan proces okončan je tek u avgustu 2015. godine, kada je Vlada usvojila dopunjenu Odluku o obrazovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju RS Evropskoj uniji i donela Rešenje o imenovanju članova Pregovaračkog tima. Usvajanjem ovih dokumenata uspostavljena je pregovaračka struktura i osnovne procedure neophodne za vođenje procesa pregovora o pristupanju Srbije EU:

 

Najnovije vesti