EU usvojila paket vredan milijardu evra za podršku reformama i regionalnoj saradnji za Zapadni Balkan i Tursku
Arhiva: Važno je

EU usvojila paket vredan milijardu evra za podršku reformama i regionalnoj saradnji za Zapadni Balkan i Tursku

11.12.2015.

Evropska komisija je usvojila paket programa za pretpristupnu pomoć za 2015. u ukupnom iznosu od oko milijardu evra kojima će podržati reforme i regionalnu saradnju u zemljama koje teže članstvu u EU.

„Ovaj paket pokazuje našu snažnu posvećenost evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i Turske. Ovo je dugoročna investicija u stabilnost, bezbednost i prosperitet same EU koja će podržati političke i ekonomske reforme u zemljama koje su na putu da se pridruže EU”, izjavio je Johanes Han, evropski komesar za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju.

Podrška refomama

Sredstva su obezbeđena u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), a biće na raspolaganju Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj. Sredstva će podržati dalje sprovođenje demokratskih i ekonomskih reformi, modernizaciju pravosuđa i državne uprave, ali i regionalnu saradnju.

Investicija u povezivanje

Paketom je obuhvaćen program od 155 miliona evra koji će podržati finansiranje velikih regionalnih infrastrukturnih projekata na Zapadnom Balkanu: četiri projekta povezivanja u oblasti električne energije, dva projekta u oblasti drumskog i dva u oblasti železničkog saobraćaja koji će zbližiti ekonomije i društva u regionu. Očekuje se da doprinos EU omogući podizanje zajmova kod partnerskih finansijskih institucija u ukupnom iznosu od 540 miliona evra.

Unapređenje povezanosti u okviru Zapadnog Balkana, kao i između regiona i EU, ključni su faktori ekonomskog razvoja Zapadnog Balkana. Kada je region u pitanju, plan o povezanosti je jedan od najvećih prioriteta Komisije koji se realizuju uz punu podršku vlada zemalja Zapadnog Balkana. Posebna pažnja je posvećena pripremi i finansiranju konkretnih regionalnih infrastrukturnih projekata, ali i uvođenju tehničkih standarda i motivacionih mera (npr. pojednostavljivanje graničnih procedura, razdvajanje pružanja usluga, omogućavanje trećim stranama da pristupe mrežama).

Više o projektima.

Izvor: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji