Srbija otvorila dva nova poglavlja u pregovorima sa EU
Arhiva: Važno je

Srbija otvorila dva nova poglavlja u pregovorima sa EU

12.12.2017.

Srbija je 11. decembra 2017. godine, na Međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorila još dva poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom i to poglavlje 6 – pravo privrednih društava i poglavlje 30 – ekonomski odnosi sa inostranstvom.

Na Međuvladinoj konferenciji u Briselu, Sven Mikser, estonski ministar spoljnih poslova, koji je predstavljao države članice, čestitao je ministarki Joksimović istakavši pri tom da otvaranje dva nova poglavlja pokazuje da Srbija nastavlja da napreduje u pristupnim pregovorima sa EU. On je rekao da smatra  da će proces proširenja teći dobro i najavio je da će Srbija uskoro otvoriti još tri nova poglavlja i to poglavlje 9 koje se odnosi na finansijske usluge, poglavlje 13 u okviru koga se pregovora politika vezana za ribarstvo i poglavlje 33 u okviru koga se pregovaraju finansijski i budžetski propisi. Estonski ministar spoljnih poslova je dodao da su otvorena poglavlja veoma složena i da Srbiju čeka veliki posao u prilagođavanju zakona i usklađivanju međunarodnih sporazuma sa pravnim tekovinama EU.

Evropski komesar za politiku susedstva i pregovore o proširenju Johanes Han, pozdravio je otvaranje novih poglavlja i istakao da nastavak otvaranje pregovora zavisi od dva uslova - vladavina prava i normalizacije odnosa sa Prištinom. On je istakao da je u toku ove godine napravljen napredak, ali da izazovi i dalje postoje, navodeći da Srbija mora da postigne rezultate u vezi sa nezavisnošću sudstva, slobodom izražavanja i medija, pravima manjina i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Poglavlje 6 – pravo privrednih društava odnosi se na osnivanje i poslovanje privrednih društava u državama članicama EU, što podrazumeva pravila o osnivanju, registraciji, prekograničnom spajanju i podeli privrednih društava. Ovo poglavlje tiče se i računovodstva i revizije, gde je naglasak stavljen na uspostavljanje sistema za proveru kvaliteta rada revizorske struke i javnog nadzora, kao i sistema javnog objavljivanja godišnjih finansijskih izveštaja.

Poglavlje 30 – spoljni odnosi fokusira se na zajedničku trgovinsku politiku EU, bilateralne sporazume sa trećim zemljama, kao i razvojnu i humanitarnu pomoć. Od zemalja kandidata se očekuje da postepeno usklade svoju politiku prema trećim zemljama, kao i svoju pozicije u međunarodnim organizacijama sa politikama koje prihvata EU.

Srbija je do sada otvorila 12 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja. Dva poglavlja su privremeno zatvorena.

Konferenciju za novinare nakon održane Međuvladine konferencije možete pogledati OVDE.