Kako se vode pregovori o pristupanju EU

Nakon pozitivnog mišljenja i preporuka Evropske komisije, te zaključaka i preporuka Saveta EU, Evropski savet potvrđuje i donosi političku odluku da se sa državom kandidatom otvore pregovori o pristupanju. Istovremeno, on poziva Evropsku komisiju da izradi nacrt pregovaračkog okvira za pregovore sa državom kandidatom sa namerom da se održi prva međuvladina konferencija.

Pregovarački okvir Evropske unije (еng. Negotiating Framework) predstavlja deo opšte pozicije EU, tj. opšti okvir na kome su zasnovani pregovori o pristupanju sa državom kandidatom za članstvo. Reč je o dokumentu koji određuje načela, suštinu i procedure po kojima će biti vođeni pristupni pregovori. On je zasnovan na iskustvima i praksi iz prethodnih procesa proširenja, konstantno rastućim pravnim tekovinama EU (acquis), uključujući i novi pristup praćenju napretka u Poglavlju 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i Poglavlju 24 (Pravda, sloboda i bezbednost), koji podrazumeva da eventualni zastoj u pregovorima u navedenim poglavljima znači zastoj u čitavom pregovaračkom procesu. Takođe, ovaj okvir uključuje i neke elemente (uglavnom političkog karaktera) koji su specifični za državu koja treba da otpočne proces pregovora. Kada je reč o Republici Srbiji, to podrazumeva pitanja u okviru Poglavlja 35, koje obuhvata sprovođenje Briselskog sporazuma.

Prethodno usvojen pregovarački okvir uslov je za zakazivanje datuma i održavanje prve međuvladine konferencije.

Formalno, pregovori o pristupanju EU vode se u okviru bilateralne međuvladine konferencije (MVK) između države kandidata za članstvo, sa jedne, i država članica EU, sa druge strane. Evropska komisija koordiniše celokupan proces pregovora u okviru međuvladine konferencije. Prva međuvladina konferencija (eng. First Intergovernmental Conference) predstavlja važan politički iskorak i formalni početak pregovora o pristupanju. Ima svečani karakter, a na ovoj konferenciji predstavnici država članica EU i države kandidata predstavljaju svoja očekivanja u vezi sa predstojećim pregovorima. U delegaciji EU su predstavnici Saveta EU i Evropske komisije. Delegaciju EU predvode ministar spoljnih poslova države koja u tom momentu predsedava Savetu EU i komesar EU zadužen za proširenje i susedsku politiku. Delegaciju države kandidata predvodi šef misije, koji dolazi sa najvišeg političkog nivoa. Na prvoj međuvladinoj konferenciji predstavljaju se opšte pregovaračke pozicije (uključujući i prethodno usvojeni pregovarački okvir), pregovarački timovi i kalendar, tj. raspored održavanja narednih sastanaka. Formalno i suštinsko otvaranje, ali i zatvaranje pregovora o pristupanju po pojedinim poglavljima se ubuduće organizuje u formi ovakvih bilateralnih pristupnih konferencija i to na polugodišnjoj osnovi na ministarskom nivou i na nivou zamenika šefova delegacija.

 

Pogledajte koji su bili i jesu opšti principi i šta je sve sadržao pregovarački okvir EU za Hrvatsku, a šta on sadrži za Crnu Goru i Srbiju:


Najnovije vesti